ruiny zamku, Czarny Bór
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Ruina wieży mieszkalnej znajduje się dziś w północnej części wsi na terenach podmokłych. Dotarcie do imponującego obiektu może nastręczyć pewnych trudności, a zdecydowanie nie powinno się zbaczać z wydeptanych ścieżek, jeśli nie chce się zmoczyć butów. Do dziś zachowały się resztki wieży o wysokości wynoszącej powyżej 12 m i grubości murów przekraczającej grubo ponad 1,5 m.
Całość położona jest na czworobocznym wzniesieniu o boku 23 metrów, ten z kolei otoczony jest fosą. Wieża nie była jedynym budynkiem tworzącym zamek - było również skrzydło zachodnie i północne. To one pełniły funkcję mieszkalną, lecz do naszych czasów zachowała się jedynie wspomniana wieża. Jej rozmiary sugerują, że ona z kolei pełniła jedynie funkcję obronną. W razie ataku chowano się do niej, lub wcześniej wypatrywano wrogów. Zakłada się, że obiekt wybudowano w poł. XIV w. Obiekt często zmieniał właścicieli i również przez pewien czas stanowił siedlisko rycerzy-rozbójników. Z problemem tym na stałe rozprawił się król Władysław II Jagiellończyk, który na prośbę rabowanych kupców i mieszkańców najechał i zniszczył zamek. Od tego czasu popadał on w ruinę. Na wybudowanych na niestabilnym, podmokłym gruncie murach do dziś widać ślady ich przesuwania się i wynikającego z tego pękania.

Obiekt uzupełniony przez użytkownika Archeologia Żywa.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Czarny Bór
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gmina Czarny Bór
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

uzupełnij dane tego obiektu

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy