Grodzisko, Cieszanowice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Okazałe grodzisko pierścieniowate w Cieszanowicach należy do najlepiej zachowanych zabytków wczesnośredniowiecznego budownictwa obronnego w województwie opolskim.

Usytuowanie i opis

Grodzisko znajduje się po zachodniej stronie toru kolejowego, ok. 500 m na północny - zachód od krawędzi wsi, na szczycie zalesionego wzniesienia. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Cieszanowicach zajmuje szczyt wzgórza, o zboczach bardziej stromych od strony zachodniej i południowo - zachodniej, co zwiększa walor obronny założenia. Jest to obiekt o owalnym kształcie, otoczony wałem ziemnym o wysokości do 2 m. Szerokość wału u podstawy to średnio około 4 m. Po obu stronach wału przebiegają fosy: wewnętrzna o szerokości około 6 m i zewnętrzna o szerokości 5 m. Powierzchnia majdanu, czyli użytkowej części wewnętrznej grodziska, jest nieregularnie ukształtowana. Stanowisko jest całkowicie porośnięte lasem liściastym, na jego obszarze znajduje się głębokie, nieużytkowane wybierzysko piasku.

Historia

Okazałe grodzisko pierścieniowate w Cieszanowicach należy do najlepiej zachowanych zabytków wczesnośredniowiecznego budownictwa obronnego w województwie opolskim. Szczyt wzgórza został w dawnych czasach ufortyfikowany poprzez otoczenie go wałem ziemnym, uformowanym prawdopodobnie przez przekopanie dwóch fos - po wewnętrznej i zewnętrznej stronie wału. Wygląd grodziska sugeruje, że żyjący niegdyś w tych okolicach Ślężanie rozpoczęli budowę grodu, ale z nieznanych przyczyn nie zdążyli go ukończyć. Bardzo możliwe, że miało to związek ze zbrojnym przyłączeniem Śląska do państwa Piastów. Podbitym przez Piastów Ślężanom mogło zabraknąć czasu na sfinalizowanie podjętych przedsięwzięć obronnych.

Stan i wyniki badań

Stanowisko zlokalizowane zostało w dwudziestoleciu międzywojennym. Badania powierzchniowe, które w roku 1960 prowadzili Józef Kaźmierczyk, Klemens Macewicz, A. Szczodrak pozwoliły na zebranie materiału archeologicznego składającego się z fragmentów naczyń wczesnośredniowiecznych. Od tego czasu istnienie grodziska jest potwierdzane podczas kolejnych nadań powierzchniowych.

Zabytek dostępny. Położony na terenie należącym do Lasów Państwowych, opasany drogami gruntowymi, biegnącymi od przejazdu kolejowego w Cieszanowicach.

Oprac. dr Magdalena Przysiężna-Pizarska i Ewa Kalbarczyk-Klak, OT NID w Opolu, 17.11.2014 r.

 

Bibliografia

  • Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z weryfikacji wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych grodzisk na terenie woj. Opolskiego w 1960 roku. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 3, 1960, s. 34.
  • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. Opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, KO, t. 1, s. 6 - 23, poz. 70; 1956.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: X-XII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Cieszanowice
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. nyski, gmina Kamiennik
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy