Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Grodzisko, Chróścina
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko nowożytne jest przykładem na obecność wielu możliwych relacji kulturowych i niejednorodnym zabytkiem minionego czasu.

Usytuowanie i opis

Przy południowo - wschodnim skraju parku przy dawnym majątku, w pobliżu strumyka, naprzeciwko skrzyżowania ulic Parkowej i Róż w środkowej części wsi, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Domniemane grodzisko założone jest na planie koła, o średnicy stożka u podstawy około 18 m, przy wierzchołku - 3,5 m. Wysokość wzniesienia wynosi 3,2 m, zbocza kopca są strome, na szczycie znajduje się wyraźne wklęśnięcie. Wokół brak śladów fosy i wału, w pobliżu znajduje się garb o długości kilkudziesięciu metrów, złożony z ceglano-kamiennego gruzu.

Historia

Obiekt określany był dawniej jako grodzisko średniowieczne z XIV-XV wieku, jednak wyniki badań sondażowych wskazują na datowanie zabytku na przełom XVIII-XIX wieku.

Stan i wyniki badań

Grodzisko zostało zlokalizowane podczas badań powierzchniowych w okresie międzywojennym. Podczas badań w roku 1958 odnaleziono fragmenty średniowiecznych naczyń i cegieł, zidentyfikowanych jako pozostałości budowli murowanej, domniemanej wieży strażniczej. Sondażowe badania z 1982 r., przeprowadzone przez Andrzeja Dwilewicza, wykluczyły jednak wcześniejszą hipotezę o obronnej funkcji tego miejsca, ponieważ nie znaleziono śladów murowanej ani drewnianej konstrukcji, a stwierdzone nawarstwienia miały charakter nasypowy, z materiałem ceramicznym z różnych okresów. Domniemane średniowieczne grodzisko mogło więc być kopcem widokowym na terenie parku lub sztucznie usypanym „gródkiem rycerskim”. Badania nie potwierdziły także ustnych przekazów o rzeźbie znajdującej sią na kopcu po 1945 roku.

Przy obiekcie znajduje się droga dojazdowa, kopiec porośnięty jest dookoła drzewami, krzewami i roślinnością niskopienną.

Oprac. dr Magdalena Przysiężna-Pizarska i Ewa Kalbarczyk - Klak, OT NID w Opolu, 17.11-2014 r.

 

Bibliografia

  • Kaźmierczyk J., Sprawozdanie z weryfikacji wczesnośredniowiecznych grodzisk na terenie woj. Opolskiego za rok 1958, Śląskie Sprawozdani Archeologiczne, 1958, t.1, s. 35.
  • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do dziejów Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole 1977, s. 82 - 84.
  • Kozłowska W., Wczesnośredniowieczne grody woj. opolskiego na tle warunków fizjograficzno - gospodarczych, Konserwator Opolski, 1956, t. 1, s. 6 - 23, poz. 66.
  • Dwilowicza A., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na obiekcie grodek stożkowaty w Chróścinie Nyskiej, gm. Skoroszyce, Wroclaw 1982, mps, Archiwum WUOZ w Opolu.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: przełom XVIII i XIX w
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Chróścina
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. nyski, gmina Skoroszyce
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy