kościół mariawitów, Cegłów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół mariawitów

Cegłów

photo

Murowany kościół wybudowany w latach 1905-1907 stanowi interesujący przykład neogotyckiej architektury sakralnej.

Historia

Powstanie świątyni związane jest Mariawityzmem – odłamem wyznania chrześcijańskiego powstałego w Polsce na przełomie XIX i XX w. opartego na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa.

Budowę kościoła mariawitów w Cegłowie poprzedza rozłam religijny, który miał miejsce w tej miejscowości w 1902 r. Ówczesny proboszcz kościoła rzymsko-katolickiego ks. Bolesław Wiechowicz przeszedł do wspólnoty mariawitów, a za nim uczyniła to większość parafian. Na potrzeby tej społeczności w latach 1905-1907 wybudowano duży neogotycki kościół parafialny (najpierw wybudowano prostokątną nawę, następnie prostokątne kaplice boczne i wieżę, a całość oszkarpowano). Mariawicka parafia w Cegłowie formalnie powołana została później: dopiero w dniu 5 lipca 1909 r., podczas pierwszego zebrania parafian, w którym wzięły udział 1543 osoby. Wybrano wówczas proboszcza parafii, którym został ks. Bolesław Wiechowicz, jego pomocnikiem ks. Józefa Szymanowskiego. Wówczas również wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Zygfryd Horbatowski oraz Józef Jędrejas.

W 1966 r. kościół uległ pożarowi. Całkowicie zniszczona została więźba dachowa, strop nad nawą oraz drewniana konstrukcja wnętrza wieży. Podczas odbudowy rok później założono żelbetową konstrukcję dachu i wieży oraz strop nad nawą wsparty trzema parami żelbetowych filarów .W 1970 r. dach kościoła pokryto nową blachą, zaś w 1979 r. zastosowano osuszenie ścian metodą elektroosmozy.

Opis

Kościół usytuowany jest w centralnej części wsi, na południe od rynku. Położony jest w obrębie zadrzewionego cmentarza kościelnego otoczonego ceglanym, otynkowanym murem. W otoczeniu kościoła  umieszczone zostały: ufundowany przez parafian metalowy krzyż oraz płyta upamiętniająca powstanie parafii. Świątynia nie jest orientowana, wymurowana została na fundamencie kamiennym, ściany wykonane zostały z cegły, wewnątrz zostały otynkowane. Dachy pokryte zostały blachą, hełm wieży cementowymi płytkami. Ściany zewnętrzne są oszkarpowane, częściowo tynkowane.

Budynek założony na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy, czteroprzęsłowy, częściowo podpiwniczony, z prezbiterium skierowanym na południe. Od strony północnej do nawy dostawiona wysmukła wieża, na planie prostokąta, z kruchtą w przyziemiu. Wieża ozdobiona medalionem przedstawiającym dwa anioły oraz sterczynami mieszczącymi się przy narożach dachu. Po bokach nawy, z obu stron, prostokątne kaplice tej samej co korpus wysokości. W części południowej usytuowane są pomieszczenia mieszkalne. Korpus nawowy nakryty dwuspadowym, jednokalenicowym dachem, nad kaplicami niższe daszki dwuspadowe. Naroża kościoła zakończone są wysokimi pinaklami. Dach ozdobiony jest (w kalenicy nad prezbiterium) małą wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze świątyni podzielone jest na czterema parami żelbetowych profilowanych słupów. Sklepienie oraz ściany pomalowane są na biały kolor. Ołtarz jest bogato zdobiony i reprezentuje architekturę neogotycką. W ścianę budowli wmurowana została tablica pamiątkowa z okazji setnej rocznicy objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, jakie otrzymała siostra zakonna Maria Franciszka Kozłowska.

Obiekt dostępny podczas mszy oraz po uprzednim umówieniu się z proboszczem parafii w Cegłowie.

Oprac. Jerzy Szałygin, OT NID w Warszawie, 04.12.2017 r.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa Kościół mariawitów, oprac. Bożena Stanek, Jerzy Libera, IV. 1982.
  • Parafia Św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (starokatolicka): https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Ceg%C5%82owie_(starokatolicka)

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1905 - 1907
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Mariawicka 1, Cegłów
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. miński, gmina Cegłów
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy