Kościół parafialny pw. św. Anny, Broniszów
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. św. Anny

Broniszów

photo

Cenny przykład barokowej architektury sakralnej z elementami o średniowiecznej metryce.

Historia

Kościół - ufundowany przez rodzinę von Kottwitzów - wzniesiono w latach 1606-1607 na zrębach drewnianej świątyni gotyckiej, wzmiankowanej w 1376 roku. Zniszczony w wyniku pożaru w 1674 r., został odbudowany w latach 1691-1695 w stylu barokowym. Około 1760 r. ówczesna właścicielka wsi - Katarzyna von Skronsky - ufundowała rokokowe wyposażenie. W 1970 i 1984 r. przeprowadzono remont wieży, u schyłku XX w. odnowiono wnętrze i elewacje.

Opis

Kościół usytuowany w południowej części wsi, po zachodniej stronie drogi prowadzącej z Kożuchowa do Nowogrodu Bobrzańskiego. Otoczony średniowiecznym murem kamiennym z bramą-dzwonnicą, prawdopodobnie piętnastowieczną, przebudowaną w 1605 roku. Obiekt pozbawiony wyraźnych cech stylowych. Kamienno-ceglana salowa budowla orientowana, założona na rzucie prostokąta, z zakrystią od północy, kruchtą od południa i wieżą od zachodu. Korpus nakryty dachem trójspadowym, przybudówki przekryte dachami pulpitowymi. Wieża o kwadratowym rzucie, w górnej części przechodząca w ośmiobok, zamknięta baniastym hełmem z latarnią. W nawie sklepienie kolebkowo-krzyżowe, w kaplicy, na emporze i w kruchcie wieży - krzyżowe, w zakrystii - kolebkowe. Gładkie, nierozczłonkowane elewacje korpusu przeprute prostokątnymi oknami różnej wielkości, w ścianach wieży okna typu biforium i okrągłe blendy. Rokokowe wyposażenie wysokiej klasy artystycznej obejmuje trzy ołtarze, ambonę, chrzcielnicę, organy, balustradę empory, obrazy drogi krzyżowej, inne obrazy i rzeźby. Ze średniowiecznego wyposażenie zachowała się kamienna chrzcielnica i predella ołtarza.

Dostęp do zabytku ograniczony. Możliwość zwiedzania wnętrza po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze
08-09-2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2, Zielona Góra 2012, s. 277-278.
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 37-38.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1691 - 1695
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Broniszów 9
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. nowosolski, gmina Kożuchów - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy