Zamek Biskupów Płockich, Brok
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Zamek Biskupów Płockich

Brok

photo

Obiekt jest reliktem architektury renesansowej, nielicznie reprezentowanej na terenie Mazowsza oraz posiada wybitne wartości historyczne dla jego dziejów.

Historia

Pałac wzniesiony w latach 1617 - 24 dla Henryka Firleja biskupa płockiego, późniejszego abpa gnieźnieńskiego. Rezydencja letnia kolejnych biskupów płockich do 1822 r. Taras na wieży obudowany przed 1693 r. Zniszczony w czasie wojny szwedzkiej pocz. XVIII w., odrestaurowany w 1716 r. przez biskupa Ludwika Załuskiego. Zniszczony pożarem pod koniec XVIII w. Przebudowany w 1880 r. Podczas I i II wojny światowej uszkodzony, zdewastowany, rozebrany na cegły. W latach 1955 - 57 zabezpieczono wieżę. W 1966 r. zabezpieczono całą ruinę.

Opis

Z pierwotnego renesansowo-barokowego murowanego, prostokątnego dwukondygnacyjnego budynku z kwadratową kaplica o półkolistej apsydzie od wschodu oraz wieżą belwederkiem, stojąca w narożu między kaplicą a południowym skrzydłem, zachowały się trzy ściany wieży usytuowanej przy skarpie nad Bugiem. Murowana z cegły, otynkowana, z kamiennymi obramieniami otworów okiennych. Na planie kwadratu, czterokondygnacyjna, zwieńczona wydatnym, profilowanym gzymsem. Nad gzymsem na narożach pozostałości filarków z pierwotnego tarasu widokowego tzw. Belwederu. W elewacji wschodniej cztery nieregularnie rozmieszczone, częściowo zamurowane otwory okienne w profilowanych obramieniach z odcinkami gzymsów w nadprożach. W przyziemiu otwór wejściowy zamknięty łukiem odcinkowym. Wewnątrz ślady zabiegowej klatki schodowej oraz dwa sklepienia krzyżowe.

Obiekt dostępny dla zwiedzających.

Oprac. Katarzyna Kosior, OT NID w Warszawie, 31.10.2014 r.

Bibliografia

  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. X, województwo warszawskie, z. 12, powiat ostrowsko - mazowiecki, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1974 r;
  • Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa tzw Karta Biała, A. Rutkowski, marzec 1984 r.;
  • J. Żabicki, Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Arkady, Warszawa 2010 r.;

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: 1617-1624
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Brok
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gmina Brok - miasto
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy