park, Brody
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Jedno z najbardziej interesujących założeń parkowych w całym województwie.

Historia

Park założony został w w drugiej połowie XVII w. przez Promnitzów. W latach czterdziestych XVIII wieku park został przez Brühla poszerzony od strony północnej. W trakcie odbudowy pałacu po zniszczeniach w 1758 r. utworzono park krajobrazowy. 

Opis

Rozległy park znajduje się z tyłu pałacu. Założony w drugiej połowie XVII w. przez Promnitzów jako ogród typu francuskiego. Otaczał on pałac z trzech stron i łączył się z jeziorem. W latach czterdziestych XVIII wieku park został przez Brühla poszerzony od strony północnej i ozdobiony fontannami oraz kamiennymi posągami. Po zniszczeniu pałacu w 1758 r. przystąpiono do jego odbudowy. Utworzono wówczas park krajobrazowy, który powiększono o fragment lasu oraz włączono w jego obręb jezioro. Na jeziorze usypano wyspy. Założenie krajobrazowe przetrwało do czasów obecnych. W parku zachowały się m.in. krzyżujące pod kątem prostym aleje lip drobnolistnych, aleja kasztanowców białych, dwa potężne platany klonolistne, sosny czarne, płaczący buk, tulipanowce amerykańskie i dąb biały.

Park jest dostępny przez cały rok.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 28.12.2017 r.

Bibliografia

  • Drozdek M. E., Brody, park pałacowy, [w:] B. Bielinis-Kopeć (red.), Zabytkowe parki województwa lubuskiego, Zielona Góra 2013, s. 33-37;
  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2: Powiaty: żarski – żagański – nowosolski – wschowski, Zielona Góra 2012, s. 65-67;
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 34-37.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: park
  • Chronologia: 2. poł. XVII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Brody
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żarski, gmina Brody
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy