Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

brama miejska - Zabytek.pl

Adres
Brody, Wolności

Lokalizacja
woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Brody-gmina wiejska

Brama miejska posiada cenne walory historyczne.

Historia

Bramę zbudowano w 1748 r. na pamiątkę wizyty w Brodach króla Augusta III. Przebudowano ją w 1928 r.

Opis

Jeden z wjazdów do Brodów prowadzi przez bramę miejską. Pierwotnie istniejące trzy bramy nie były elementem obwarowań, ponieważ takich w mieście nigdy nie wzniesiono. Przez bramy, które stanowiły symboliczny fragment kompozycji przestrzennej całego założenia, prowadził wyjazd do Forstu, Gubina i Lubska. Zachowaną bramę, od strony miasta Forst, zbudowano w 1748 r. na pamiątkę wizyty w Brodach króla Augusta III. Podczas przebudowy w 1928 r. dokonano zmiany kształtu przejazdu z półkolistego na prostokątny. U góry umieszczono kartusz z herbem Brühlów. Na bramie wyryto po łacinie napis, który przypomina Heinricha Brühla jako twórcę nowego założenia urbanistycznego. Za bramą znajduje się szeroka ulica, przy której zachowała się osiemnastowieczna zabudowa.

Obiekt dostępny.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 28.12.2017 r.

Rodzaj: mała architektura

Materiał budowy:  ceglane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_08_BL.83931, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_08_BL.12987