kapliczka z dzwonnicą, Borycz
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Kaplica wybudowana w I połowie XIX wieku. Stanowi cenny element krajobrazu kulturowego.

Historia

Borycz jest wsią o metryce średniowiecznej, jednak pierwsza potwierdzona dokumentem informacja o niej pochodzi z 1412 roku. Pierwotnie nazwa osady brzmiała Parz. Obecna nazwa Borycz należy do typu niezmiernie rzadkich w toponimii polskiej.

Do 1932 roku Borycz stanowiła część parafii Raszowa, a po wybudowaniu kościoła w Krośnicy dołączyła do nowo powstałej parafii. Prawdopodobnie do czasu wybudowania nowego kościoła przy kapliczce gromadziła się miejscowa ludność, aby uczestniczyć w nabożeństwach.

Prawdopodobnie podczas remontu kapliczki zamurowano okno w ścianie przybudówki od strony północnej. Stolarka drzwiowa została zastąpiona przez dekoracyjną kratę. Pokrycie dachu nad dzwonnicą w latach  70‘  XX wieku było wykonane z papy, później zastąpione arkuszami blachy. W późniejszym okresie arkusze blachy zmieniono na dachówkę ceramiczną.

Opis

Kapliczka znajduje się w centrum niewielkiej wsi przy rozwidleniu dróg wiodących do Krośnicy i Grodziska. Obok niej, na wysokim postumencie, umieszczony został kamienny krzyż z figurą Chrystusa. Kapliczka jest wolnostojąca, zwrócona frontem w stronę południowo zachodnią. Murowana, otynkowana, wzniesiona na planie prostokąta z kwadratową wieżą od frontu. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej – karpiówki układanej w łuskę. Elewacja frontowa jest jednoosiowa, narożniki ścięte na poziomie pierwszej kondygnacji. Otwór wejściowy zamknięty łukiem pełnym. Wejście do kapliczki jest zabezpieczone dwuskrzydłową ozdobną kratą. Na pierwszej kondygnacji dzwonnicy od strony frontu umieszczono okno zamknięte półkoliście, po bokach - płytkie wnęki o kształcie i wielkości analogicznych do okna. Sygnaturka z prześwitem na dzwon nakryta daszkiem namiotowym i zwieńczona żelaznym krzyżem. Elewacja boczna wschodnia stanowi lustrzane odbicie zachodniej. Znajdują się na nich po dwa zamknięte łukiem pełnym okna, wypełnione stolarką okienną o konstrukcji krosnowej. Wnętrze kapliczki podzielone na dwa pomieszczenia.

Zabytek dostępny.

Oprac. Magdalena Urbaniak-Leśniak, OT NID w Opolu, 03.04.2018 r.

Bibliografia

  • http://www.izbicko.pl/67/71/borycz-z-kart-historii.html
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII: Województwo opolskie, z. 14: Powiat strzelecki, pod red. T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1961, s.1.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: 1. poł. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Wojska Polskiego , Borycz
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. strzelecki, gmina Izbicko
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy