Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół filialny pw. św. Jadwigi - Zabytek.pl

kościół filialny pw. św. Jadwigi


kościół 2. poł. XIV w. Bolesławice

Adres
Bolesławice, 11

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gm. Jaworzyna Śląska - obszar wiejski

Gotycki kościół w otoczeniu starego cmentarza.

Historia

1318 r. - wzmianka o pierwszym kościele w Bolesławicach.

Początek XVI w. - budowa kościoła.

1516 r. - rozbudowa (kaplica pn., obecne prezbiterium).

1836 r. - modernizacja.

1929 r. - modernizacja.

1959 r. - remont.

1966-1974 - remont.

Opis

Kościół znajduje się w pn. części wsi, na niewielkim wzniesieniu, stanowiącym nawsie dawnej owalnicy.

Kościół wzmiankowany w 1318 r. Obecny późnogotycki wzniesiony na pocz. XVI w., rozbudowany w 1516 r., modernizowany w latach 1836 i 1926, remontowany w latach 1959 oraz 1966-1974.

Jednonawowy. Nawa kwadratowa sklepiona przęsłem gwiaździstym, do niej od wsch. przylega dawne prostokątne prezbiterium (obecnie pełniące funkcję kaplicy), oskarpowane, sklepione krzyżowo z żebrami. Do niego od pn. przylega zakrystia sklepiona kolebą. Przy nawie od pn. dawna kaplica z 1516 r. (obecnie pełniąca funkcję prezbiterium) na rzucie prostokąta, sklepiona sieciowo. Od pd. kruchta, od zach. wieża na rzucie kwadratu, pierwotnie sklepiona krzyżowo w przyziemiu. Wskutek przebudów kościół utracił typową orientację wschodnią na rzecz północnej.

Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, pokrytymi dachówką.

Kamienny, ostrołuczny portal pd. do nawy, kamienny eliptyczny portal do zakrystii. W dawnym prezbiterium wsch. okno w sfazowanym obramieniu z formą trójliścia, od zach. w obecnym prezbiterium kamienne obramienie okienne z datą 1516, herbem i monogramem W[enceslaus] T [hommendorf]. Kamienne sakramentarium z 1515 r. Wewnątrz pozostałości polichromii ściennej z pocz. XVII w., obrazy olejne, epitafium z 1639 r. Ołtarz główny współczesny.

Wokół kościoła dawny cmentarz (obecnie nieużytkowany), otoczony XVII w. owalnym kamiennym murem z przyporami i bramką, w której kamienny ostrołuczny portal.

Kościół i bramka w murze zazwyczaj zamknięte, możliwość oglądania zza muru.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 13.08.2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: gotycki

Materiał budowy:  kamienne

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.86069, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.105563