Kościół pw. św. Jadwigi, Bolesławice
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. Jadwigi

Bolesławice

photo

Gotycki kościół w otoczeniu starego cmentarza.

Historia

1318 r. - wzmianka o pierwszym kościele w Bolesławicach.

Początek XVI w. - budowa kościoła.

1516 r. - rozbudowa (kaplica pn., obecne prezbiterium).

1836 r. - modernizacja.

1929 r. - modernizacja.

1959 r. - remont.

1966-1974 - remont.

Opis

Kościół znajduje się w pn. części wsi, na niewielkim wzniesieniu, stanowiącym nawsie dawnej owalnicy.

Kościół wzmiankowany w 1318 r. Obecny późnogotycki wzniesiony na pocz. XVI w., rozbudowany w 1516 r., modernizowany w latach 1836 i 1926, remontowany w latach 1959 oraz 1966-1974.

Jednonawowy. Nawa kwadratowa sklepiona przęsłem gwiaździstym, do niej od wsch. przylega dawne prostokątne prezbiterium (obecnie pełniące funkcję kaplicy), oskarpowane, sklepione krzyżowo z żebrami. Do niego od pn. przylega zakrystia sklepiona kolebą. Przy nawie od pn. dawna kaplica z 1516 r. (obecnie pełniąca funkcję prezbiterium) na rzucie prostokąta, sklepiona sieciowo. Od pd. kruchta, od zach. wieża na rzucie kwadratu, pierwotnie sklepiona krzyżowo w przyziemiu. Wskutek przebudów kościół utracił typową orientację wschodnią na rzecz północnej.

Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, pokrytymi dachówką.

Kamienny, ostrołuczny portal pd. do nawy, kamienny eliptyczny portal do zakrystii. W dawnym prezbiterium wsch. okno w sfazowanym obramieniu z formą trójliścia, od zach. w obecnym prezbiterium kamienne obramienie okienne z datą 1516, herbem i monogramem W[enceslaus] T [hommendorf]. Kamienne sakramentarium z 1515 r. Wewnątrz pozostałości polichromii ściennej z pocz. XVII w., obrazy olejne, epitafium z 1639 r. Ołtarz główny współczesny.

Wokół kościoła dawny cmentarz (obecnie nieużytkowany), otoczony XVII w. owalnym kamiennym murem z przyporami i bramką, w której kamienny ostrołuczny portal.

Kościół i bramka w murze zazwyczaj zamknięte, możliwość oglądania zza muru.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 13.08.2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006
  • Słownik geografii turystycznej Sudetów, red. M. Staffa, t.20, Wrocław 2005

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: początek XVI w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bolesławice
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina Jaworzyna śląska - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy