Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy, Błenna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy

Błenna

photo

Przykład neostylowego budownictwa sakralnego, wyjątkowego w skali regionu.

Historia

Wybudowany w latach 1861-1877 na miejscu poprzedniego, drewnianego pochodzącego z lat 60. XVIII wieku (fundacja kolatora Bielickiego).

Opis

Kościół znajduje się w centralnej części wsi Błenna. Kościół jest neoklasycystyczny, z elementami neobarokowymi. Orientowany, jednonawowy z transeptem, założony na planie krzyża z apsydalnie zakończonym prezbiterium i wieżą po stronie zachodniej. Od wschodu, przy każdej ze ścian transeptu oraz na osi prezbiterium znajdują się pojedyncze, czworoboczne kaplice. Nad skrzyżowaniem naw głównej i poprzecznej sygnaturka. Całość pokryta jest dachem dwuspadowym, na wieży dach namiotowy z iglicą. Budynek jest murowany, tynkowany, dach pokryty blachą. Elewacje z kamienno-tynkowanym cokołem, podzielone wertykalnie płytkimi szkarpami i zwieńczone gzymsem. Fasada z centralnie usytuowaną, trójkondygnacyjną wieżą. Podział na kondygnacje uczytelniony jest gzymsami. Część parterowa trójosiowa, podzielona pilastrami i zwieńczona prostą attyką. W osi środkowej półkoliście zamknięty otwór drzwiowy, w osiach bocznych pojedyncze, również półkoliście zamknięte otwory okienne. Ponad częścią parterową, widoczna cofnięta ściana korpusu kościoła ze spływami wolutowymi. Na narożach znajdują sie dwie stożkowe sterczyny. Poniżej gzymsu tej kondygnacji, zarówno na cofniętej ścianie korpusu jak i wieży widnieją oculusy ujęte w profilowane opaski. Kolejna kondygnacja wieży z dwoma otworami okiennymi, umieszczonymi w półkolistej niszy, razem tworzącymi formę biforium. Ostatnia kondygnacja wieżowa z otworem okiennym i dwoma blendami tworzącymi motyw triforium, zwieńczona tympanonem. Elewacje boczne z rytmicznym podziałem wysokich, półkoliście zakończonych okien i oculusem umieszczonym centralnie w krótkiej ścianie transeptu. Wszystkie otwory okienne posiadają profilowaną opaskę na długości łuku wieńczącego. Wewnątrz jednoprzestrzenna nawa połączona z apsydalnym prezbiterium i ramionami transeptu za pomocą niskich, półkolistych arkad. Przedsionek łączy się z nawą arkadą o łuku odcinkowym opartym na dwóch półkolumnach.

Własność parafii. Zabytek dostępny z zewnątrz.

Oprac. Sara Szerszunowicz, OT NID w Toruniu, 30.10.2014 r.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1861-1877 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Błenna
  • Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gmina Izbica Kujawska - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy