Kościół parafialny pw. św. Katarzyny, Bledzew
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny

Bledzew

photo

Cenny przykład gotyckiej budowli sakralnej z neogotycką wieżą i kaplicą oraz wyposażeniem pochodzącym z dawnego cysterskiego kościoła klasztornego.

Historia

Pierwsza wzmianka o bledzewskim kościele pochodzi z 1510 r., zaś jego powstanie datuje się na XV w. W XVII w. W latach 1605, 1632 i 1660 budowla kilkakrotnie ulegała pożarowi. Od 1740 r. świątynia znajdowała się pod opieką cystersów do czasu likwidacji klasztoru w 1835 roku. Na przełomie 1881 i 1882 roku dokonano przebudowy kościoła, w trakcie której od zachodu powiększono nawę i dobudowano wieżę, a od południa dobudowano kaplicę.

Opis

Kościół o układzie salowym, murowany z cegły z trójbocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Neogotycką wieżę, ozdobioną sterczynami, wieńczy dwuspadowy dach ze ostrosłupowym strzelistym hełmem z latarnią. Wejście główne zostało umieszczone w przyziemiu wieży. Wnętrze nawy przykrywa drewniany strop, zaś zakrystię i emporę sklepienie krzyżowo-żebrowe. Do czasów współczesnych przetrwał portal, a także gotyckie okna ostrołukowe. W kościele znajdują się elementy zabytkowego wyposażenia, głównie z XVI-XVIII w., pochodzące z rozebranego w XIX w. kościoła klasztornego. Należą do nich rzeźby takie jak grupa Ukrzyżowania, ołtarz boczny z kaplicy Ukrzyżowania z początku XVIII w., obrazy, wśród nich jeden znajdujący się w ołtarzu głównym, świeczniki barokowe, naczynia liturgiczne, ławki, ambona, chrzcielnica oraz dzwon z 1511 r.

Dostęp do zabytku ograniczony. Możliwość zwiedzania wnętrza po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. dr Krzysztof Garbacz, OT NID w Zielonej Górze, 17.11.2014 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 3, Zielona Góra 2013, s. 222, fot. 104.
  • Witkowska T., Bledzew, gm. loco, [w:] Zabytki północnej części województwa lubuskiego, Lewczuk J., Skaziński B. (red.), Gorzów Wlkp.-Zielona Góra 2004, s. 74-75.
 

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: XV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bledzew
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. międzyrzecki, gmina Bledzew
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy