Wiatrak typu koźlak, Bierzgłowo
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Przykład typowej drewnianej architektury regionu. Obiekt wykorzystywany do celów gospodarczych.

Historia

Wiatrak został wzniesiony u schyłku XIX wieku przez przodków rodziny Walterów, właścicieli młyna do 2008 roku. W latach 30. XX wieku przebudowano dach i wyposażono wiatrak w nowe skrzydła (śmigi). Wiatrak był czynny do 1958 roku.

Opis

Wiatrak zajmuje działkę położoną na niewielkim wzniesieniu po południowej stronie drogi Łubianka-Rzęczkowo. Drewniany, na rzucie prostokąta, ustawiony na tzw. koźle wspartym na kamiennym fundamencie. Ściany szkieletowe, odeskowane od zewnątrz deskami w układzie pionowym, z łączeniem krytym poziomą listwą. Dach dwuspadowy z deskowaniem, początkowo kryty papą. Wiatrak był pierwotnie wyposażony w cztery śmigi. We wnętrzu zachowana większość urządzeń i mechanizmów. Wiatrak - jedyny na tym terenie - ma przerobiony mechanizm na wzór stosowanego w wiatrakach typu holenderskiego i „paltrak”. Zmianę tę można dostrzec w sylwecie obiektu - wprowadzenie na oczepie ścianki kolankowej pokrytej dwuspadowym płaskim dachem. Zmiany te stosowano podczas wprowadzenia nowych urządzeń, szczególnie elewatorów.

Dostęp do zabytku ograniczony. Własność parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie. Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Kamila Witkowska, OT NID w Toruniu, 18.07.2014 r.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, luty 1998.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: wiatrak
  • Chronologia: koniec XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Bierzgłowo
  • Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński, gmina Łubianka
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy