Willa miejska, Bielsko-Biała
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Willa została zaprojektowana przez jednego z czołowych architektów działających na terenie bielska - Karola Corna. Budynek wyróżnia się na tle innych zabudowań pierzei. Jego bryła, forma oraz elementy dekoracyjne wykazują cechy neobarokowe i neorenesansowe.

Historia

Willa powstała w 1895 r. dla bielskiego notariusza dr Alfreda Michla. Obiekt został wzniesiony według projektu jednego z czołowych i najwybitniejszych bielskich architektów - Karola Corna. W 1979 r. zostało nadbudowane poddasze budynku.

Opis

Willa została usytuowana na narożnej posesji, u zbiegu ulic 3 Maja i Mickiewicza. Od strony północnej przylega do niej ogród. Budynek został założony na planie zbliżonym do litery „L”. Obiekt przekryty jest wysokim, mansardowym dachem z lukarnami. Poszczególne elewacje zostały ukształtowane asymetrycznie i wyróżniają się bogatym wystrojem architektoniczno-sztukatorskim. Cokół jest kamienny, rustykowany, a część wysokiego parteru jest boniowana. Skrzydło południowe jest czteroosiowe, a wschodnie pięcioosiowe. Południowo-wschodnie naroże zostało wyodrębnione z elewacji i jest zwieńczone wieżyczką. Nad nią znajduje się wysoki, stożkowaty hełm ze sterczyną. W partii przyziemia umieszczono prostokątne, czterodzielne okna zamknięte łukiem półkolistym. Pomiędzy częścią przyziemia a pierwszą kondygnacją znajduje się gzyms z dekoracją płycinową na przedłużeniu okien. Pierwszą kondygnację tworzy rząd prostokątnych, czterodzielnych okien. Otwory okienne na pierwszej i czwartej osi ujęte są w ozdobny portyk architektoniczny wsparty na korynckich kolumnach, zwieńczony trójkątnym przyczółkiem. Nad nimi znajdują się lukarny ujęte neorenesansowymi szczytami o wolutowych spływach. W zaokrąglonym narożniku znajduje się balkon zabezpieczony półokrągłą, kutą balustradą. Drzwi balkonowe ujęte są korynckimi kolumnami. Nad nimi znajduje się trójkątny naczółek. Na elewacji skrzydła od strony wschodniej w części przyziemia na osiach pierwszej, drugiej, czwartej oraz piątej znajdują się prostokątne okna analogiczne jak w elewacji południowej. Na trzeciej wpisano otwór wejściowy o dwuskrzydłowych drzwiach płycinowych z dekoracją snycerską, przeszkleniami i dekoracyjną kutą kratą o motywach wici roślinnej. Nadświetle jest zamknięte półkoliście. Do drzwi prowadzą trójstopniowe schody. Całość ujęta jest w ozdobny portyk zwieńczony trójkątnym tympanonem. Na ostatniej osi elewacji umieszczono wjazd do sieni przejazdowej z kutą bramą o motywach roślinnych. Między częścią przyziemia a pierwszą kondygnacją umieszczono analogiczny gzyms jak w elewacji skrzydła południowego. Na pierwszej kondygnacji znajduje się rząd okien takich samych jak w elewacji południowej. Otwory okienne na pierwszej i piątej ujęte są architektoniczny portyk. W części elewacji od strony północnej, na wysokości pierwszej kondygnacji, znajduje się taras, który powstał przez cofniecie wykusza. Jego balustrada jest tralkowa.

W sieni obiektu występuje sklepienie kolebkowe na gurtach, z kopułą na pendentywach nad przęsłem środkowym z dekoracją malarską o motywach antykizujących. Ściany sieni rozczłonkowane są lizenami z wyodrębnionym cokołem i neorokokową dekoracją płycin, podziałami ramowymi i dekoracjami o motywach liści akantu i wstęgi regencyjnej. We wnętrzu zachowały się fragmentarycznie oryginalne posadzki mozaikowe o motywach szachownicy.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Oprac. Sabina Rotowska-Śpiewak, OT NID w Katowicach, 25-05-2017 r.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa, [Willa Miejska], autor: AB OVO s.c. ul. Hoyera 6, 30-898 Katowice, 12 grudnia 2007;
  • Chojecka E., Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 r., Bielsko-Biała 1994, s. 57.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: pałac
  • Chronologia: 1895 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: 3 Maja 13, Bielsko-Biała
  • Lokalizacja: woj. śląskie, pow. Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy