kościół filialny pw. św. Michała Archanioła, Barcinek
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

kościół filialny pw. św. Michała Archanioła

Barcinek

photo

Późnogotycki kościół, o nietypowej konstrukcji, otoczony murem dawnego cmentarza.

Opis

Wieś Barcinek leży ok. 10 km na zach. od Jeleniej Góry, przy DK 30 prowadzącej do Zgorzelca. Kościół znajduje się w centrum wsi. 

Późnogotycki kościół, wzmiankowany po raz pierwszy w 1400 r. Pierwotnie złożony z nawy i prostokątnego prezbiterium, z przylegającą doń od pn. zakrystią. Rozbudowany ok. 1600 r. o nowe prezbiterium, zakrystię po jego stronie pn. i kaplicę z lożą kolatorską po pd. stronie starego prezbiterium. W niej w ścianie pd. renesansowy portal, zamurowany.
 Nawa salowa, kryta stropem wspartym na podciągu, opierającym się na centralnie umieszczonym słupie. W nawie drewniane empory. 
Kościół nie posiada wolnostojącej wieży, zastępuje ją drewniana szalowana ośmioboczna sygnaturka nad nawą. Na wieży zegar, z nieczytelnymi obecnie tarczami skierowanymi na 3 strony świata.
W nowszym prezbiterium sklepienie krzyżowe, w starszym krzyżowo-żebrowe.
Na wyposażenie świątyni składa się:  barokowy ołtarz główny z 1727 r.; polichromowana manierystyczna ambona z 1. ćw. XVII w., z korpusem z muszlowymi niszami, w których figury ewangelistów; polichromowane stalle z 1683 r., kamienna późnogotycka chrzcielnica z k. XVI w. Ponadto w kościele (także na ścianach zewnętrznych) znajduje się zespół kamiennych epitafiów z XVI-XVIII w., wśród których najstarsze, Hansa v. Zedlitza [†1577] i jego żony Urszuli z Falkenhainów, [†1574] znajduje się w prezbiterium. Zachowały się renesansowe portale i 
Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, pobitymi blachą. Z kościołem sąsiaduje dawny cmentarz (nadal użytkowany), na którym zachowało sie kilka historycznych nagrobków oraz pomnik ofiar I wojny światowej.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń, wewnątrz przed i po mszy św.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 03.03.2015 r.

Bibliografia

  • Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kościół
  • Chronologia: 1400 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Barcinek
  • Lokalizacja: woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gmina Stara Kamienica
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy