Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

kościół filialny pw. św. Michała Archanioła - Zabytek.pl

Adres
Barcinek

Lokalizacja
woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Stara Kamienica-gmina wiejska

Późnogotycki kościół, o nietypowej konstrukcji, otoczony murem dawnego cmentarza.

Opis

Wieś Barcinek leży ok. 10 km na zach. od Jeleniej Góry, przy DK 30 prowadzącej do Zgorzelca. Kościół znajduje się w centrum wsi. 

Późnogotycki kościół, wzmiankowany po raz pierwszy w 1400 r. Pierwotnie złożony z nawy i prostokątnego prezbiterium, z przylegającą doń od pn. zakrystią. Rozbudowany ok. 1600 r. o nowe prezbiterium, zakrystię po jego stronie pn. i kaplicę z lożą kolatorską po pd. stronie starego prezbiterium. W niej w ścianie pd. renesansowy portal, zamurowany.

 Nawa salowa, kryta stropem wspartym na podciągu, opierającym się na centralnie umieszczonym słupie. W nawie drewniane empory. 

Kościół nie posiada wolnostojącej wieży, zastępuje ją drewniana szalowana ośmioboczna sygnaturka nad nawą. Na wieży zegar, z nieczytelnymi obecnie tarczami skierowanymi na 3 strony świata.

W nowszym prezbiterium sklepienie krzyżowe, w starszym krzyżowo-żebrowe.

Na wyposażenie świątyni składa się:  barokowy ołtarz główny z 1727 r.; polichromowana manierystyczna ambona z 1. ćw. XVII w., z korpusem z muszlowymi niszami, w których figury ewangelistów; polichromowane stalle z 1683 r., kamienna późnogotycka chrzcielnica z k. XVI w. Ponadto w kościele (także na ścianach zewnętrznych) znajduje się zespół kamiennych epitafiów z XVI-XVIII w., wśród których najstarsze, Hansa v. Zedlitza [†1577] i jego żony Urszuli z Falkenhainów, [†1574] znajduje się w prezbiterium. Zachowały się renesansowe portale i 

Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, pobitymi blachą. Z kościołem sąsiaduje dawny cmentarz (nadal użytkowany), na którym zachowało sie kilka historycznych nagrobków oraz pomnik ofiar I wojny światowej.

Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń, wewnątrz przed i po mszy św.

Oprac. Krzysztof Czartoryski, OT NID we Wrocławiu, 03.03.2015 r.

Rodzaj: kościół

Styl architektoniczny: barokowy

Materiał budowy:  kamienne, drewniane

Forma ochrony: Rejestr zabytków, Ewidencja zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_02_BK.75367, PL.1.9.ZIPOZ.NID_E_02_BK.75646