Kopiec ziemny/kurhan, Barbarówka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Przykład jednego z lepiej zachowanych kopców-kurhanów wczesnośredniowiecznych, z braku archeologicznych badań wykopaliskowych łączonych także z mogiłą powstańczą 1863 roku.

Usytuowanie i opis

Kopiec ziemny o lokalnej nazwie „Mogiła powstańcza“ położony jest na zachodnim skraju wsi Barbarówka, około 250 na zachód od zabudowań wsi, w pobliżu granicy z Kolonią Puszki, po prawej stronie szosy wyjazdowej z Barbarówki, przy zbiegu szosy i drogi polnej.

Kopiec jest czytelny w terenie. Obejmuje powierzchnię ok. 0,04 ha. Zachował się do wysokości ok. 1,5 m. Na kulminacji mogiły położona jest tablica z napisem: „Mogiła Powstańcza z 1863 r. w Barbarówce. Wczesnośredniowieczny kurhan - zabytek archeologiczny”. W celu sprecyzowania chronologii obiektu niezbędne są badania wykopaliskowe. Obecnie stanowisko jest nieużytkiem, porośniętym na obrzeżach krzewami i kilkoma drzewami. Zostało częściowo zniszczone od strony północnej na skutek głębokiej orki.

Historia

Kopiec ziemny/kurhan najprawdopodobniej należy łączyć z okresem wczesnego średniowiecza lub/oraz z powstaniem styczniowym 1863 roku.

Stan i wyniki badań

Stanowisko nie było dotąd badane wykopaliskowo. Badania powierzchniowe Archeologicznego Zdjęcia Polski na stanowisku przeprowadził w 1984 roku Bogdan Okupny.

Obiekt dostępny dla zwiedzających. Dobra widoczność od strony ogólnodostępnej szosy i drogi polnej.

Oprac. Ewa Prusicka, OT NID Lublin, 11-10-2015 r.

Bibliografia

  • Skibiński S., Zabytki archeologiczne powiatu chełmskiego (w:) Ziemia Chełmska, Chełm 1961, s. 142
  • Skibiński S., Zabytki powiatu chełmskiego (Katalog - inwentarz), cz. I, Archeologia, Chełm 1964, poz. 75 (mps w archiwum Muzeum Okręgowego w Chełmie), poz. 678.
  • Okupny B., Mitrus E., Wstępna inwentaryzacja kurhanów na obszarze województwa chełmskiego. Maszynopis dokumentacji PKZ. Lublin 1985, T. I (maszynopis w archiwum WKZ Delegatura w Chełmie).

Informacje ogólne

  • Rodzaj: kurhan
  • Chronologia: VI - poł. XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Barbarówka
  • Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. chełmski, gmina Dorohusk
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy