Grodzisko, Aulakowszczyzna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Grodzisko w Aulakowszczyźnie jest pozostałością typowego dla okresu wczesnego średniowiecza założenia obronnego.

Usytuowanie i opis

Grodzisko, mające miejscową nazwę „Okop” lub „Szaniec”, usytuowane jest na zachodnim zboczu niewielkiego wyniesienia położonego na zachód od zabudowań wsi Aulakowszczyzna, przy drodze łączącej tą miejscowość z wsią Szumowo. Obiekt jest częściowo porośnięty drzewami i otaczają go obecnie użytki rolne. Od północy i północnego wschodu z grodziskiem sąsiadują tereny niegdyś tereny podmokłe, obecnie użytkowane jako łąki, które stanowią dolinę zalewową rzeki Kumiałki.

Łączna powierzchnia grodziska wynosi nieco ponad 4000 m2. Pierścieniowaty w narysie wał otaczał pierwotnie przestrzeń o średnicy około 26 m. Wał od strony zewnętrznej otoczony był fosą. Północno-wschodnia część zabytku uległa w przeszłości zniszczeniu, na skutek prowadzonej w tym miejscu eksploatacji piasku. Wał i fosa zachowały się najlepiej w zachodniej i południowej części obowodu.

Historia

Gród w Aulakowszczyźnie funkcjonował w okresie wczesnego średniowiecza, przypuszczalnie w ciągu XI - XIII w.

Stan i wyniki badań

Na terenie grodziska w Aulakowszczyźnie nie były dotąd prowadzone badania wykopaliskowe.

Grodzisko położone jest na gruntach prywatnych.

Oprac. Michał Sekuła, OT NID Warszawa, 16-11-2015 r.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: grodzisko
  • Chronologia: XI - XIII w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Aulakowszczyzna
  • Lokalizacja: woj. podlaskie, pow. sokólski, gmina Korycin
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy