Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Tenement House Pod Jeleniami, Kraków
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Tenement House Pod Jeleniami

Kraków

photo

One of the oldest buildings of Podgórze, originating from the 18th-century. A distinctive element of historical northern frontage of Rynek Podgórski.

History

The building is one of the oldest in Podgórze. it was a manor house-inn (guest house) near the Cracow-Austrian border. Also the neighbouring buildings served the same purpose.In the end of the 18th century and in the early 19th century, brick buildings appeared slowly; they were mainly located by the “Imperial” route and on the northern side of the Square Market. The first Baroque and classical buildings in Podgórze, with the Office and the Customs Chamber, sparsely deployed along the old routes, delimited the shoots of the following present streets: Staromostowa, Brodzińskiego, Józefińskiej, and Piwna. In February 1846, during the Cracow Uprising, President of the Senate Jan Schindler fled from Cracow together with the Austrian army. He stayed at the inn “Pod Jeleniami” where, according to testimony of J. Chłopicki, he burned the manuscript of his memoirs. Chłopicki lived at that time at the inn, not willing to engage in the events of the Cracow Uprising. Also officers of the intervening Austrian troops stayed at the inn. In 1829, fire in the inns “Pod Jeleniem” and “Pod Czarnym Orłem” destroyed 10 houses “towards the bridge on Vistula”. In the renovated and converted tenement house, also concertos were held in the 19th century. As part of public space modernisation activities, in the 1930s, in front of the house “Pod Jeleniami”, a fuel station and a taxi stand were created. During the Nazi occupation, the house was located on the Ghetto side.

Description

The building is made of brick. It was erected in the end of the 18th century, in the late-Baroque style. It was converted after the fire in 1862 and before 1889. Originally it had two storeys, a dormer window, and a säteri roof. In 1924, the stepped roof with the dormer window was replaced by an upward extension in the form of the second floor, which gave a clunky cuboidal shape to the building. At the corner of the 1st floor, there is a distinctive relief of a deer (or two deers with a common head with antlers). The interior has undergone alterations. The ground floor houses service premises (bank, notary office, etc.). In 2014 the relief, one of the symbols of the city district, was renovated from social contributions.

Private building, not accessible for visitors. Only premises at the ground floor level can be accessed in the opening hours of the bank and offices.

compiled by Roman Marcinek, Regional Branch of the National Heritage Board of Poland in Krakow, 20-03-2015.

Bibliography

 • Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym [...], t. II, Warszawa 1885.
 • Bardel F., Miasto Podgórze, jego powstanie i pierwszych 50 lat istnienia, Kraków 1901.
 • Cholewka M., Dzieje parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu [w:] Podgórze - dzieje duchowości i tolerancji. Materiały z sesji naukowej, Kraków 2006.
 • Chrzanowski T., M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982.
 • Estreicher K., Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Kraków 1938.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, Województwo krakowskie, pod red. J. Szablowskiego, Warszawa 1953, s. 524-525.
 • Krasnowolski B., Podgórze [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, tom V Małopolska, red. Z. Noga, Kraków 2007.
 • Mańkowska-Jurczak J., Beiersdorf Z., Kraków - Stare Podgórze. Studium analityczno-konserwatorskie zabytkowej zabudowy w układzie przestrzennym Starego Podgórza, Kraków 1976; archiwum PKZ Kr 399.
 • Marcinek R., Rynek Podgórski. Studium historyczne, Kraków 2009
 • Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa. Materiały sesji naukowej, Kraków 2000
 • Rożek M., Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 534-538
 • Rusińska S., Beiersdorf Z., Kraków - Stare Podgórze. Studium historyczno-urbanistyczne, Kraków 1977-1978; archiwum PKZ Kr 144.
 • Swaryczewska M., Żółciak J., Żółciak K., Grodziska K., Rynek Podgórski. Studium historyczno-kompozycyjne zieleni z koncepcją projektową, Kraków 1990-1991. Archiwum WUOZ w Krakowie nr 16394/91.
 • Wolne, królewskie miasto Podgórze, Płaszów, Rybitwy, Przewóz. Zarys przemian historycznych, oprac. zbiorowe pod redakcją J. Żółciaka, Kraków 1996
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków, oprac. Olga Dyba, Waldemar Brzoskwinia (obiekty obronne), Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007

General information

 • Type: tavern
 • Chronology: koniec XVIII w.
 • Form of protection: register of monuments
 • Address: Rynek Podgórski 12, Brodzińskiego 2 , Kraków
 • Location: Voivodeship małopolskie, district Kraków, commune Kraków
 • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area