Old Town hall of Podgórze, former Town hall of the Town of Podgórze, Inn Under White Eagle, Kraków
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Old Town hall of Podgórze, former Town hall of the Town of Podgórze, Inn Under White Eagle

Kraków

photo

Administration building, evidencing the history and political transformations in this part of Cracow. The old town hall of Podgórze is a sign of the past, a memorial of municipal authorities of a town which does not exist today.

History

The tenement house was build in the place of an older, residential building in the early 19th century for the needs of the magistrate of Podgórze. The so-called Old Town Hall was transferred from the neighbouring building Under Black Eagle (Pod Czarnym Orłem (13 Rynek Podgórski), where it was located from 1784. After the construction of the new (1844-1815), more spectacular building of the new town hall (1 Rynek Podgórski), the magistrate abandoned the old seat. The so-called Old Town Hall was transformed, in approx. 1851, as a result of conversion, into a manor house-inn “Under White Eagle”. During the Nazi occupation, the house was located on the Ghetto side. Since 1947, the building has been housing the Stained Glass and Glazing Works of Paczka Brothers. Apart from stained glass windows, the workshop also made glazing, and operated a glass polishing plant and a mirror manufacture. In this difficult period of Stalinist 1950s, the brothers were forced to divide the workshop and create two cooperating companies. With time, the old masters were replaced by new ones. In 1973 Andrzej Cwilewicz, son-in-law of Mieczysław, and in 1983 Krzysztof Paczka, son of Karol, started to work in the company. Both workshops have their seat at 13 Rynek Podgórski, and they have been operating since 1992 under the name of Stained Glass Workshop Krzysztof Paczka, Andrzej Cwilewicz. During more than 80 years of operation, the works made many stained glass windows to sacred and secular buildings in Poland and abroad. The company cooperated with numerous renown artists such as: Adam Bunsch, Józef Mehoffer, Wacław Taranczewski, Danuta, and Witold Urbanowiczowie or Wiktor Zin.

The building is made of brick and was provided with 6. late classicist features in around 1851 as a result of conversion of the first town hall of Podgórze, built in the early 19th century to replace an earlier building in this location. The manor house-inn “Under White Eagle”, covered by a stepped roof. was converted in the 19th and the 20th century. It was named after a spectacular stucco coat of arms eagle, placed on the tympanum over the entrance. It needed renovation in 1829, when fire in the inns “Under Deer” (Polish: “Pod Jeleniem”) and “Under Black Eagle” (Polish: “Pod Czarnym Orłem”) destroyed 10 houses “towards the bridge on Vistula”, and the inn “Pod Białym Orłem” (Polish: “Pod Białym Orłem”) survived with a damaged roof and weakened common wall. After 1947, the building was adapted for the needs of stained glass workshops.

Description

Private building, not accessible for visitors. Only premises at the ground floor level can be accessed in the opening hours of the shops; also the customers of the stained glass workshop can access the building.

compiled by Roman Marcinek, Regional Branch of the National Heritage Board of Poland in Krakow, 20-03-2015.

Bibliography

 • Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym [...], t. II, Warszawa 1885.
 • Bardel F., Miasto Podgórze, jego powstanie i pierwszych 50 lat istnienia, Kraków 1901.
 • Cholewka M., Dzieje parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu [w:] Podgórze - dzieje duchowości i tolerancji. Materiały z sesji naukowej, Kraków 2006.
 • Chrzanowski T., M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982.
 • Estreicher K., Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Kraków 1938.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, Województwo krakowskie, pod red. J. Szablowskiego, Warszawa 1953, s. 524-525.
 • Krasnowolski B., Podgórze [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, tom V Małopolska, red. Z. Noga, Kraków 2007.
 • Mańkowska-Jurczak J., Beiersdorf Z., Kraków - Stare Podgórze. Studium analityczno-konserwatorskie zabytkowej zabudowy w układzie przestrzennym Starego Podgórza, Kraków 1976; archiwum PKZ Kr 399.
 • Marcinek R., Rynek Podgórski. Studium historyczne, Kraków 2009
 • Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa. Materiały sesji naukowej, Kraków 2000
 • Rożek M., Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa-Kraków 2000, s. 534-538
 • Rusińska S., Beiersdorf Z., Kraków - Stare Podgórze. Studium historyczno-urbanistyczne, Kraków 1977-1978; archiwum PKZ Kr 144.
 • Swaryczewska M., Żółciak J., Żółciak K., Grodziska K., Rynek Podgórski. Studium historyczno-kompozycyjne zieleni z koncepcją projektową, Kraków 1990-1991. Archiwum WUOZ w Krakowie nr 16394/91.
 • Wolne, królewskie miasto Podgórze, Płaszów, Rybitwy, Przewóz. Zarys przemian historycznych, oprac. zbiorowe pod redakcją J. Żółciaka, Kraków 1996
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków, oprac. Olga Dyba, Waldemar Brzoskwinia (obiekty obronne), Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007

General information

 • Type: town hall
 • Chronology: początek XIX wieku
 • Form of protection: register of monuments
 • Address: Rynek Podgórski 14, Kraków
 • Location: Voivodeship małopolskie, district Kraków, commune Kraków
 • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area