Railway station, Białystok
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl