National Heritage Board of Poland's Activities
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl
National Heritage Board of Poland

National Heritage Board of Poland
Who we are?

A modern cultural institution responsible for maintaining the nationwide database of historical monuments, issuing opinions and expert’s reports pertaining to activities which involve such monuments and shaping the social awareness of the value and preservation of our cultural heritage.

#Zabytkowe Wspomnienia

#Zabytkowe Wspomnienia

Zachęcamy miłośników zabytków do dzielenia się swoimi wspomnieniami z zabytkami w tle lub na pierwszym planie, które zwiedzili na wycieczkach, urlopie lub w czasie wolnym. Akcja #ZabytkoweWspomnienia przemierzy wszystkie województwa , będziemy zbierać fotografie z zabytkami z poszczególnych regionów.

Zabytek Zadbany 2020 – lista obiektów biorących udział w konkursie

Zabytek Zadbany 2020 – lista obiektów biorących udział w konkursie

Przedstawiamy listę obiektów, które przeszły procedurę formalną konkursu Zabytek Zadbany. W tym roku pierwszy etap formalny przeszły 63 obiekty z 16 województw. W dalszej części konkursu nastąpi ocena merytoryczna zgłoszonych do konkursu prac konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych.

Moja Droga - Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

Moja Droga - Europejskie Dni Dziedzictwa 2020

W tym roku temat Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi „Moja droga”. W dniach 12-13 oraz 19-20 września 2020 roku skupimy uwagę uczestników EDD na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację wymogu wynikającego z ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ratyfikując konwencję, Polska zobowiązała się do dokumentowania żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

Samorzad.nid.pl

Samorzad.nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi portal samorzad.nid.pl. Głównym celem portalu jest dostarczenie przedstawicielom władz samorządowych wiedzy na temat dziedzictwa, sposobów jego ochrony oraz możliwości wykorzystania dla dobra mieszkańców i samej gminy, a także właściwego zarzadzania przestrzenią publiczną.

Protection of intangible cultural heritage

Protection of intangible cultural heritage

Intangible cultural heritage comprises the traditions, customs, knowledge and skills which are passed down through generations. Intangible cultural heritage fosters social bonds and creates a sense of identity. The National Heritage Board of Poland performs activities aimed at the protection and reinforcement of various manifestations of intangible heritage in our country.

The Muskau Park

The Muskau Park

The Muskau Park, included on the UNESCO World Heritage List as well as on the List of Monuments of History, offers a unique blend of natural beauty and garden design – a sophisticated composition incorporating many features, natural and man-made alike.

“Beautiful, Polish, wooden” – a film

“Beautiful, Polish, wooden” – a film

A film prepared by the National Heritage Board of Poland at the request of the Ministry of Culture and National Heritage. It is training material for, among others, local government officers, in which experts show how to look after the objects of wooden secular architecture and rescue their tourist-attracting and service potential.

On the trail of extraordinary places – Monuments of History

On the trail of extraordinary places – Monuments of History

The National Heritage Board of Poland, in cooperation with TVP Kultura, filmed new episodes of a series about national heritage – “On the trail of extraordinary places – Monuments of History” (Pol.: Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”). Tune in every Saturday from June 2016 to January 2017.