Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
This website is using cookies. Learn more.

Projects - Zabytek.pl

https://nid.pl
project
National Heritage Board of Poland

A modern cultural institution responsible for maintaining the nationwide database of historical monuments, issuing opinions and expert’s reports pertaining to activities which involve such monuments and shaping the social awareness of the value and preservation of our cultural heritage.

https://ochronazabytkow.nid.pl
project
Ochrona Zabytków

Ochrona Zabytków to specjalistyczne czasopismo poświęcone tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych. Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z dziedzin: konserwacja i restauracja zabytków, historia sztuki, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archeologia, etnologia, prawo w ochronie zabytków, zarządzanie dziedzictwem.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000808/O/M20190808.pdf
project
Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

13 września 2019 r. weszły w życie postanowienia Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. W dokumencie określone zostały cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań oraz harmonogram ich realizacji.

http://niematerialne.nid.pl
project
Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ma charakter informacyjny i stanowi realizację wymogu wynikającego z ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ratyfikując konwencję, Polska zobowiązała się do dokumentowania żywego niematerialnego dziedzictwa naszego kraju.

http://samorzad.nid.pl/
project
Samorzad.nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi portal samorzad.nid.pl. Głównym celem portalu jest dostarczenie przedstawicielom władz samorządowych wiedzy na temat dziedzictwa, sposobów jego ochrony oraz możliwości wykorzystania dla dobra mieszkańców i samej gminy, a także właściwego zarzadzania przestrzenią publiczną.

http://krajobrazmojegomiasta.pl/
project
Protection of intangible cultural heritage

Intangible cultural heritage comprises the traditions, customs, knowledge and skills which are passed down through generations. Intangible cultural heritage fosters social bonds and creates a sense of identity. The National Heritage Board of Poland performs activities aimed at the protection and reinforcement of various manifestations of intangible heritage in our country.

http://www.park-muzakowski.pl/
project
The Muskau Park

The Muskau Park, included on the UNESCO World Heritage List as well as on the List of Monuments of History, offers a unique blend of natural beauty and garden design – a sophisticated composition incorporating many features, natural and man-made alike.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9WzZUVLsKgO-MmuixQJWJgWJg6y6dHPf
project
On the trail of extraordinary places – Monuments of History

The National Heritage Board of Poland, in cooperation with TVP Kultura, filmed new episodes of a series about national heritage – “On the trail of extraordinary places – Monuments of History” (Pol.: Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”). Tune in every Saturday from June 2016 to January 2017.