Funkcja czasowo wyłączona. Zapraszamy wkrótce.

Villa, Szczecin
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

General information

  • Type: villa
  • Chronology: 2 poł. XIX w.
  • Form of protection: register of monuments
  • Address: al. Wojska Polskiego 84, Szczecin
  • Location: Voivodeship zachodniopomorskie, district Szczecin, commune Szczecin
  • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area