Hillfort, Sypniewo
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl