Town hall, Strumień
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl