Hillfort, Spycimierz
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl