Town hall, Skoczów
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl