Burial ground, Niewiadoma
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl