Manor house of the Ziobrowski family, Borkowski manor house, manor house on Góra Borkowska, Kraków
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Manor house of the Ziobrowski family, Borkowski manor house, manor house on Góra Borkowska

Kraków

photo

A manor house and park complex located on a local elevation, constituting - along with the nearby church of the Our Lady Victorious a dominant landscape features; the manor house park with numerous specimens of exotic trees and shrubs is particularly valuable.

History

From the middle ages, the village was owned by the Wawel cathedral chapter. The administrator had a small wooden manor house located on the peak of Góra Borkowska at his disposal. In the end of the 18th century, by way of an auction of national property (church goods were seized by Austrian government), Borek, following a decision of the Religious Fund, went into private hands. After 1797, the local manor house property (demense) was bought by Konstancja Zuzanna nee Falęska (Falęcka), Korab coat of arms, wife of Piotr Gniazdowski. Their son, Marcin, was married to Zofia Piechowska. The locality gained a new name element - Borek Fałęcki, and "Kapitulny" went out of use. In the place of a former manor farm and chapter manor house of the administrator, a manor house complex came into being (manor house from the 19th century and fragments of landscape park have survived until today). In 1876, the owner (or perhaps the lessee) was Mr Horn; the village (according to a description from 1880) had 585 morgens of arable land (rye soils, fairly fertile), 64 houses and 414 inhabitants. Before the year 1890, the manor farm and house became a property of the Ziobrowski family. During the World War I, the manor farm in Borek was the place of formation of the 1st Light Artillery Regiment of Józef Piłsudski's Legions. On 18 August 1914, around 150 candidates for artillerymen were referred there, and the Polish Legions Artillery Command was created there, under the command of a captain of the Austrian army and an activist of the Riflemen Association Ottokar Brzoza-Brzezina (1883-1968). In September 1914, the recruits were transferred to the abandoned barracks of the Austrian artillery in Przegorzały. The family of Ziobrowski, busy with scientific work, did not manage the property personally. One of the lessees were the Bronner family. Only during the occupation, Stefan Ziobrowski run his own gardening farm in the family property in Borek Fałęcki. After the Second World War, the manor house and the park were taken away from their owners. The efforts of the owners to reclaim the manor house (after 1989) lasted several years. Only in 2013, court ordered the Research Institute to hand over the Borek Fałęcki palace and park complex in Cracow - to the heirs of its pre-war owners.

Description

The original wooden manor house, located on the top of Góra Borkowska, was in very bad condition in the 18th century. Approx. in 1845, the wooden manor house which existed until the 1960s was built. It was owned by the Mierzejewski family. Before the year 1890, the manor farm and house became a property of the Ziobrowski family. Prof. Stanisław Ziobrowski founded a new manor house, modernised the manor farm, and founded a park. The plans include stables and a pond. The park, with calligraphic layout, was created after 1890. The system of paths served as a guide to the collection of rare trees and shrubs present here. Native species were interlaced by exotic ones (e.g. an extraordinary tulip tree, growing from a single rootstock). In carefully selected landscape points, views reaching the Tatra mountains appeared. The outskirts of the park were complemented by extensive orchards. The main road led to an oval porte-cochère in from of the manor house, to a shrine located in the north-eastern corner. We own the present specimens growing in the garden on the top of the hill to the professional care of Stefan Ziobrowski. In 1957, a station of the Plant Breeding and Acclimatisation Institute was seated here. The new owner demolished the wooden manor house and built new buildings, garages, and green houses. The well-cared for park was overwhelmed by volunteer plants. Only after entering the park to the register of monuments, the user was forced to carry out basis maintenance works.

Private property, accessible only during special events.

compiled by Roman Marcinek, Regional Branch of the National Heritage Board of Poland in Krakow, 20-03-2015.

Bibliography

 • Bogdanowski J., Główne kierunki rozwoju sztuki ogrodowej okresu międzywojennego na południu Polski, w: Sztuka dwudziestolecia międzywojennego. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1980, Warszawa, 1982, s. 277-297.
 • Böhm A., Stan zasobów przyrody. 5.l.Zieleń, [w:] Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-1998. Stan aktualny i tendencje, praca zbiorowa pod redakcją K.P. Turzańskiego i J. Pauli-Wilgi, Kraków 1999.
 • Brzoza C., Kraków między wojnami. Kalendarium 28 X 1918 - 6 IX 1939, Kraków 1998.
 • Dzieje Krakowa, red. Bieniarzówna J., Małecki J., Mitkowski J., t. 1 Kraków do schyłku wieków średnich, t. 2 Kraków w wiekach XVI - XVIII, t. 3 Kraków w latach 1796-1918, t. 4 Kraków w latach 1918-1939, Kraków 1979 - 1997.
 • Informator Dzielnicy VII Miasta Krakowa [Kraków 1999].
 • Kotońska B., System obszarów i obiektów prawnie chronionych, [w:] Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994-1998. Stan aktualny i tendencje, praca zbiorowa pod redakcją K.P. Turzańskiego i J. Pauli-Wilgi, Kraków 1999.
 • Łukasik H., Turowicz A., Twierdza Kraków - znana i nieznana. Przewodnik turystyczny, Kraków 2001.
 • Majka M., Zabytkowe parki i ogrody Krakowa oraz województwa krakowskiego. Stan - potrzeby - perspektywy, cz. I, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, T.XXII, Kraków 1988.
 • Marcinek R., Założenie ogrodowe w Skotnikach pod Krakowem. Ciekawa przeszłość i przygnębiająca teraźniejszość [w:] „Teki Krakowskie”, t. VII (1998), s. 95-108.
 • Myczkowski Z., Bogdanowski J., Zespół parkowo-dworski w Borku Fałęckim, dokumentacja konserwatorska, Kraków 1989.
 • Purchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta w okresie Autonomii Galicyjskiej, Kraków, 1979, 1990.
 • Zieleń Krakowa, pod red. J. Dobrzyckiego, Kraków 1955.

General information

 • Type: manor house
 • Chronology: 1845 r.
 • Form of protection: register of monuments
 • Address: Zawiła 2, Kraków
 • Location: Voivodeship małopolskie, district Kraków, commune Kraków
 • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area