Building of the Municipal School of Economics, currently the Jan Śniadecki Upper Secondary Comprehensive School, Kielce
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Building of the Municipal School of Economics, currently the Jan Śniadecki Upper Secondary Comprehensive School

Kielce

photo

An impressive school building, designed by famous architect Henryk Julian Gaya, with the façade in the Gothic Revival style. It is a material testimony of the history of schooling in Kielce.

History

The seven-grade Male School of Economics in Kielce was founded in 1903 on the initiative of the School Guardianship Council, which consisted of famous citizens of Kielce. Originally, the school was located in a rented house. In 1905, it was transformed from a governmental institution into an urban school, which, under law, enabled the introduction of the Polish language as a language of instruction. In the same year, a plot between Bazarowa Street and Szeroka Street (now Śniadeckich Street and Żeromskiego Street) from the Rawa family.

Between 1906 and 1907, its own building was erected in Bazarowa Street according to a design of architect Henryk Julian Gaya from Warsaw, under the supervision of local architect Julian Włodzimierski. The school started to operate on 16 September 1907. The building consisting of a front part and two outbuildings was one of the most modern buildings in the town. It housed, among others, 14 large bright lecture halls, extensive corridors, science labs, and library. In 1914, it was used as barracks and later as a military hospital. In 1918 the institution was transformed into the Male Real School, and in 1919 into the eight-grade State Lower Secondary School, whose patron was mathematician Jan Śniadecki. In 1926, the northern outbuilding underwent upward extension by adding the second floor according to a design by Wacław Borowiecki. In the early 1930s, the school was divided into a four-year lower secondary school and two-year upper secondary school. Before World War 2, part of the school plot in Żeromskiego Street was sold to an individual. During the war, the school building was used as a grain warehouse. In 1945, the lower secondary school resumed its operation, but five years later it was dissolved, and the Second Female Upper Secondary Comprehensive School was moved to the building. The Second Jan Śniadecki Upper Secondary Comprehensive School was established in 1958 and has been operating in the building to this day. The building underwent complete renovation in 1972. In 1984-1985, it was extended by an additional wing. In 1996, the façade detail underwent maintenance and conservation and windows were replaced. In the early 21st century, a gymnasium was built in the back of the property.

Description

The building is located in the city centre, on the eastern frontage of Śniadeckich Street, set slightly further back from the building line and enclosed with a masonry and cast iron fence. It is made of brick, has three storeys and a basement; it was built on a floor plan resembling the shape of the letter “U”, with two outbuildings in the backyard. The front building is covered with a multi-hipped roof. The multi-axial asymmetrical façade with Gothic Revival decorations was covered with yellow clinker bricks and combined with a detail made of cement. It was divided into four parts by introducing two shallow avant-corps. In front of the northern avant-corps located in the centre, there is a two-arcade entrance porch, while the southern avant-corps is surmounted by a broken triangular gable. The face of that gable features the bust of the school patron in a round niche. The Gothic Revival features of the décor are evident in the traceried surrounds of the rectangular windows and pinnacles supported by corbels that decorate the cornice crowning the building. The façades facing the inner courtyard do not represent any specific style and their decorations are limited to segmental window pediments. The interiors feature a two- and two-and-a-half-bay layout with a hallway fitted with a staircase on the axis of the main body. The interior of the main staircase is characterised by the preserved original cast iron stairs leading to the upper storeys.

The monument is open to visitors. The structure is open to the public from the outside; the interior is open during the working hours of the school.

compiled by Anna Adamczyk, Regional Branch of the National Heritage Board of Poland in Kielce, 15-12-2014.

Bibliography

 • Karta ewidencyjna, Szkoła Handlowa, oprac. D. Kalina 2005, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach i Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
 • „Gazeta Kielecka” 1903, nr 55, 56, 57; 1904, nr 80; 1905 nr 58; 1906 nr 36, 88; 1907, nr 74.
 • Adamczyk A., Powstanie i zabudowa „Nowego Miasta”, dzielnicy gubernialnych Kielc (cz. 2, lata 1895-1918), [w:] Studia muzealno-historyczne, t. III, Kielce 2011, s. 225.
 • Adamczyk A., Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w granicach województwa świętokrzyskiego i dawnego kieleckiego, [w:] Prace konserwatorskie w latach 1990-2000. Dziesięć lat Służby Ochrony Zabytków w Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 38.
 • Adamczyk J. L., Przewodnik po zabytkach architektury i budownictwa Kielc, Kielce 1998, s. 65-66.
 • Adamczyk J. L., Wróbel T., Portrety zabytków Kiec, Kielce 2004, s. 52.
 • Czapska M., Szabat B., Szkoły kieleckie, [w:] Główka J. (red.), Kielce przez stulecia, Kielce 2014, s. 218-219.
 • Dla siebie i dla szkoły. Pamiętnik wydany staraniem pierwszych abiturientów Szkoły Handlowej Miejskiej w Kielcach, red. E. Artwiński i in., Warszawa 1909 r., s. 3-34.
 • Machnicki J., Początki Śniadeckiego ,„Raptularz Kielecki”, 1983, nr 2, s. 35 i n.
 • Massalski A., Szkolnictwo i oświata w latach 1918-1939, [w:] Główka J. (red.), Kielce przez stulecia, Kielce 2014, s. 443-444.
 • Młynarczyk J., Dzieje Kieleckiej Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich i Państwowego Gimnazjum I Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w latach 1903-1945, Kielce 1993.
 • Studium historyczno-urbanistyczne miasta Kielc, pod red. J. L. Adamczyka, t. 9b, cz. 1, Kielce 1990, il. 000054/1, 000054/2, mps, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach.
 • Szczepański J., Architekci i budowniczowie. Materiały, Warszawa-Kraków 1990, s. 54.
 • Z dziejów szkół kieleckich. Informator wystawy w Muzeum Historii Kielc, wrzesień-grudzień 2010, Kielce 2010, s. 25-36.
 • Urbański K., Miklaszewska H., Sentymentalne Kielce. Fotografie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2004, s.95

General information

 • Type: public building
 • Chronology: maj 1906 r.
 • Form of protection: register of monuments
 • Address: Śniadeckich 9, Kielce
 • Location: Voivodeship świętokrzyskie, district Kielce, commune Kielce
 • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area