Crofthouse, Dubasiewskie Kolonie
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

General information

  • Type: residential building
  • Chronology: 1. poł. XIX w.
  • Form of protection: register of monuments
  • Address: Dubasiewskie Kolonie 8
  • Location: Voivodeship podlaskie, district sokólski, commune Suchowola - obszar wiejski
  • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

complete this object's data

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area