Villa, Dębno
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

General information

  • Type: villa
  • Chronology: początek XX w.
  • Form of protection: register of monuments
  • Address: Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, Dębno
  • Location: Voivodeship zachodniopomorskie, district myśliborski, commune Dębno - miasto
  • Source: National Heritage Board of Poland

Licence:

complete this object's data

report issue with this site

Geoportal Map

Google Map

See also in this area