Motte, Białowieża
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl