Castle, Baranów Sandomierski
Narodowy Instytut Dziedzictwa pl