Sękowa – gmina UNESCO (wycieczka samochodowa)
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

wycieczka użytkownika NID Grzegorz Młynarczyk

Sękowa – gmina UNESCO (wycieczka samochodowa)

7

kilka godzin

małopolskie

To ewenement - niewielki obszar podgorlickiej gminy ma dwa obiekty z Listy Światowego dziedzictwa UNESCO i to z dwóch różnych wpisów - kościół katolicki świętych Filipa i Jakuba w Sękowej i cerkiew pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy w Owczarach.

dwór Karwacjanów
Gorlice

Wycieczkę rozpoczynamy w Gorlicach Zabytki Gorlic (przy drodze 28) zmiotła I wojna światowa, zostawiając mu smutną sławę karpackiego Verdun i rozległe cmentarze z tysiącami żołnierskich grobów. Pod koniec 1914 i na początku 1915 wojska rosyjskie zajęły prawie całą Galicję Wschodnią. Sztaby austriacki i niemiecki pospiesznie przygotowały plan kontrofensywy, która ruszyła 2 maja 1915 w rejonie Gorlic. Wojska cesarzy przełamały front rosyjski, a zwycięstwo zadecydowało o losach frontu wschodniego. Dziś miasto jest dobrym punktem wypadowym wycieczek pięknej okolicy. Przejazd do Sękowej - 5 km na pd od Gorlic drogą DW 977

czas dojazdu do następnego obiektu

7 min.

Kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba
Sękowa

30 minut

Wieś lokowana w 1346 przez króla Kazimierza Wielkiego. Drewniany kościół pw. świętych Filipa i Jakuba w Sękowej (w 2003 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), uchodzący za jeden z najpiękniejszych w Polsce, zbudowano z ręcznie ciosanych modrzewiowych bali w 1516 w stylu gotyckim; w XVII w. został przekształcony: dodano wieżę i podcienia. Prace przy odnawianiu świątyni prowadzono w 1819 (data na belce podtrzymującej platformę chóru muzycznego) i na większą skalę w drugiej połowie XIX w. (ściany i strop pokryte zostały polichromią figuralną o motywach neogotyckich). Do końca 1914 we wnętrzu świątyni znajdowały się barokowe ołtarze z obrazami malowanymi przez XVI-wiecznych mistrzów cechowych oraz ambona i chór muzyczny z prospektem organowym. Kościół został jednak poważnie zniszczony podczas walk zimą 1914/1915; po I wojnie został odnowiony i częściowo zrekonstruowany. W 1930 kościół wpisano do rejestru zabytków. Za dokładność i autentyczność prac konserwatorskich w 1994 kościół wyróżniono nagrodą Prix Europa Nostra. Przejazd do Owczar - dojazd drogą lokalną odchodzącą w Sękowej od drogi DW 977

czas dojazdu do następnego obiektu

11 min.

Cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy
Owczary

30 minut

Owczary leżą w izolowanej górskiej dolinie, u stóp Magury Małastowskiej. Cerkiew w stylu zachodnio-łemkowskim, pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy (obecnie kościół rzymskokatolicki po tym samym wezwaniem) zbudowano w 1653 (z tego czasu zachowana nawa i portal zachodni) i rozbudowano w XVIII w. To najstarszy obiekt w typie zachodniołemkowskich cerkwi na terenie Beskidu Niskiego. Wnętrze pokryto polichromią figuralną w tradycji malarstwa cerkiewnego z początku XX w. Zachował się barokowy ikonostas zapewne z XVII w. oraz misterne, XVIII-wieczne ołtarze boczne z ikonami Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, zapewne z tego samego okresu. Cerkiew otoczona jest kamiennym murem z połowy XIX w., z bramką-dzwonnicą. W 1994 obiekt został uhonorowany medalem Europa Nostra. W ten sposób doceniono trud jaki został włożony w opiekę i konserwację tej pięknej budowli. W 2013 świątynia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Ropicy Górnej - dojazd drogą lokalną do Sękowej, dalej drogą DW 977 – 14 km

czas dojazdu do następnego obiektu

15 min.

cerkiew filialna pw. św. Michała Archanioła, ob. kościół rzymskokatolicki
Ropica Górna

30 minut

Cerkiew św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej wzniesiono na początku XIX w. Prawdopodobnie była to modernizacja poprzedniej świątyni. Jest to budowla drewniana, trójdzielna, z dwuspadowymi dachami nad nawą i prezbiterium pokrytymi gontem. Nad babińcem wznosi się wieża słupowo ramowa z dachem namiotowym zwieńczonym cebulastym hełmem. Budynek przechodził przebudowę na przełomie XIX i XX wieku, następnie renowację wnętrz w 1967 oraz wymianę pokrycia dachowego w 1985. Wewnątrz cerkwi znajduje się kompletny rokokowy ikonostas z 2 połowy XVIII wieku oraz późnobarokowe ołtarze boczne. Ściany ozdabia polichromia z przełomu XIX i XX wieku. Przejazd na Przełęcz Małastowską - dojazd drogą DW 977

czas dojazdu do następnego obiektu

9 min.

cmentarz wojenny nr 60 z I wojny światowej
Małastów

godzina

Cmentarz Wojenny nr 60 na Przełęczy Małastowskiej, projektu Dušana Jurkoviča, jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych nekropolii I wojny światowej . Cmentarz założony na planie wieloboku otoczono drewnianym ogrodzeniem na kamiennej podmurówce. W centrum stylizowana budowla z bali, ozdobiona płaskorzeźbą Matki Boskiej Częstochowskiej. Mogiły oznaczone drewnianymi krzyżami. Obiekt był wielokrotnie restaurowany. Na cmentarzu spoczywa 174 żołnierzy armii austriackiej. Po zwiedzeniu cmentarz proponujemy spacer przez las do Schroniska PTTK na Magurze Małastowskiej – z parkingu 700 m – ok. 10 min (różnica wzniesień ok. 80 m). Powrót do Sękowej – dojazd drogą DW 977 - 12 km

czas dojazdu do następnego obiektu

14 min.

cmentarz wojenny nr 80 z I wojny światowej
Sękowa

30 minut

Cmentarz wojenny nr 80, projektu Hansa Mayra początkowo miał pełnić funkcje reprezentacyjną dla całego okręgu. Obiekt położony na wzgórzu zbudowano na planie litery T. Całość ogradza kamienny mur, a wnętrze podzielono na dwa tarasy. Od strony frontowej ustawiono 4 pylony, nadające wejściu majestatyczny wygląd. W punkcie centralnym ulokowano wysoki betonowy krzyż na kamiennym cokole, a zaraz za nim pergolę. Powyżej drugiego tarasu planowana była budowa kaplicy. Mogiły oznaczone są krzyżami żeliwnymi lub betonowymi stelami. Na cmentarzu, w grobach pojedynczych lub zbiorowych spoczywa 468 żołnierzy austro-węgierskich, 378 niemieckich oraz 360 rosyjskich, którzy polegli pod koniec 1914 i w pierwszej połowie 1915 roku. Pałac w Siarach – dojazd drogą DW 977 - 2 km

czas dojazdu do następnego obiektu

5 min.

pałac
Gorlice

Zespół pałacowo-parkowy Długoszów – zabytkowy dwór otoczony parkiem zaprojektowany przez wiedeńskie atelier architektoniczne Fellner & Helmer. Wybudowany w latach 1900–1908, utrzymany w stylu wiedeńskiej secesji z elementami neobarokowymi. Charakterystycznym elementem są duże okna porte-fenetre i zróżnicowana forma dachów. Inicjatorem budowy był galicyjski nafciarz Władysław Długosz. W parku znajdują się liczne elementy małej architektury jak pergola, fontanna i rzeźby. W okresie powojennym działała tu państwowa stadnina koni huculskich, z czasem przeniesiona do Gładyszowa. Pałac otacza park. Zespół jest własnością prywatną i bywa niedostępny dla zwiedzających. Powrót do Gorlic drogą DW 977 - 2 km – 4 min

Wydrukuj stronę wycieczki

To jest wycieczka użytkownika. Zgłoś naruszenie zasad.

Obiekty z trasy wycieczki

zgłoś naruszenie