Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa brązowa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

wycieczka użytkownika Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa brązowa

9

opolskie

Propozycja trasy szlakiem zabytków Ziemi Namysłowskiej. Trasa "brązowa" biegnie w dużej mierze przez obszar gminy Domaszowice. Rozpoczyna się w Gręboszowie, a swój koniec ma w Woskowicach Małych.

Kościół fil. pw. św. Katarzyny
Gręboszów

15 minut

W latach 1897-99 w Gręboszowie wybudowano według projektu londyńskich architektów Baggalaya i Millarda neoromański kościół. Jego fundatorem był hrabia Jan Edgar Henckel von Donnersmarck.

Cmentarz rodowy, ob. parafialny
Gręboszów

15 minut

Kościół otoczony jest zabytkowym cmentarzem, na którym zachowały się liczne poniemieckie nagrobki. Pochowani są tu zarówno właściciele Gręboszowa z rodów Prittwitz und Gaffron oraz Henckel von Donnersmarck, jak i pracownicy majątku.

zespół pałacowy
Gręboszów

15 minut

Wojny nie przetrwał niestety piękny pałac Donnersmarcków. Częściowo zachowały się na szczęście zabudowania zespołu pałacowego – kordegarda, bramy wjazdowe, spichlerz, gorzelnia i budynki mieszkalne.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Marcina
Strzelce

15 minut

Najstarszy z zabytków gminy Domaszowice. Wzmiankowany już w 1326 r. jest typowym przykładem kościoła łączącego w swojej konstrukcji cechy sakralne i obronne. Teren przykościelny ozdabiają urokliwe kapliczki z końca XIX w.

pałac
Strzelce

15 minut

W początkach XIX w. wzniesiono w Strzelcach pałac, przy którym zastosowano stylowe elementy neorenesansowe i neobarokowe. W elewacji ogrodowej dominuje wieża. W okresie PRL pałac był wykorzystywany przez miejscowy PGR, obecnie jest budynkiem mieszkalnym.

grób Jana Skali
Dziedzice

15 minut

Na położonym pomiędzy Włochami a Dziedzicami cmentarzu pochowany jest Jan Skala – serbołużycki literat i polityk, zastrzelony w styczniu 1945 r. przez radzieckiego żołnierza. Nieopodal znajduje się kościół we Włochach - wybudowany w latach 1928-29 na miejscu spalonego w 1927 r. przez miejscowych Niemców (Włochy zamieszkiwała przed wojną spora grupa Polaków) XVII-wiecznego kościoła drewnianego św. Mikołaja.

kościół filialny pw. św. Jadwigi
Woskowice Górne

15 minut

Neogotycka świątynia zbudowana w latach 1896-97 według projektu architekta Maasa. Na wieży znajduje się dzwon odlany w 1651 r. przez ludwisarza Sebastiana Goetza.

pałac, ob. Ośrodek Leczenia Odwykowego
Woskowice Małe

15 minut

Neogotycki pałac w Woskowicach Małych pełni obecnie funkcję kliniki, od lat 60. XX w. mieści się w nim Ośrodek Leczenia Odwykowego. Park otaczający okazałą rezydencję von Loeschów (teściów niemieckiego feldmarszałka Ericha von Mansteina) jest ogólnodostępnym miejscem rodzinnych spacerów.

kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Woskowice Małe

15 minut

Drewniany kościół swoją obecną formę przybrał w rezultacie przebudowy z roku 1711. Z tego okresu pochodzą zdobiące wnętrza polichromie, wykonane przez rychtalskiego malarza Baihafa.

Wydrukuj stronę wycieczki

To jest wycieczka użytkownika. Zgłoś naruszenie zasad.

Obiekty z trasy wycieczki

zgłoś naruszenie