Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa czarna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

wycieczka użytkownika Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa czarna

7

jeden dzień

opolskie

Propozycja trasy szlakiem zabytków Ziemi Namysłowskiej. Trasa "czarna" biegnie przez zachodnią część gminy Namysłów. Zaczyna się w miejscowości Krasowice, prowadząc następnie przez Smarchowice Śląskie, Przeczów, Mikowice, Ligotę Książęcą, Minkowskie, Żabę, Nowe Smarchowice oraz Smarchowice Wielkie.

Kościół ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Krasowice

15 minut

Kościół powstał jako świątynia dla luteran. W 1620 r. Krasowice leżały bowiem w granicach księstwa oleśnickiego, rządzonego przez protestanckiego księcia Karola Fryderyka Podiebradowicza. Uwagę zwraca szachulcowa konstrukcja obiektu – jest starszy o 30 lat od prezentujących ten sam styl Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze!

kościół ewangelicki, ob. rzymskokatolicki filialny pw. Podwyższenia Świętego Krzyża
Smarchowice Śląskie

15 minut

Drewniany kościół został wybudowany jako świątynia ewangelicka w roku 1603. Wysoką wartość artystyczną i materialną prezentuje późnorenesansowe i barokowe wyposażenie kościoła, a także wykonane podczas ostatniego remontu (2003 r.) witraże.

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Przeczów

15 minut

Neogotycki kościół stanowi centrum parafii, w skład której wchodzą także m. in. Smarchowice Śląskie i Krasowice wraz z ich drewnianymi kościółkami. Wzniesiono go w 1863 r., a wpisanie obiektu do Rejestru Zabytków pozwoliło przeprowadzić gruntowny remont. Przed kościołem zobaczyć można krzyż morowy – w 1696 r. stanął on na zbiorowej mogile zmarłych podczas zarazy mieszkańców Mikowic, a przeniesiono go do Przeczowa by ocalić krzyż przed zniszczeniem.

park przypałacowy
Przeczów

15 minut

W II połowie XIX wieku w Przeczowie został wybudowany neogotycki pałac. Częściowo wykorzystana została starsza budowla, wzniesiona w 1830 r. Z pałacem sąsiaduje rozległy park, założony na przełomie XVIII i XIX wieku.

kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Ligota Książęca

15 minut

Sanktuarium Maryjne w Ligocie Książęcej to odbudowany w latach 1956-57 kościół ewangelicki, który uległ spaleniu w maju 1945 r. Większość wyposażenia pochodzi z Otyni koło Stanisławowa. Warty zobaczenia jest obraz Matki Boskiej Otyńskiej, namalowany w roku 1718. 15 sierpnia każdego roku do Ligoty Książęcej przybywają liczne pielgrzymki, w związku ze świętem patronki kościoła. Niedaleko kościoła, przy drodze prowadzącej w kierunku remizy OSP zobaczyć można granitowy krzyż pokutny. Ustawiony został na miejscu zbrodni przez zabójcę, który chciał w ten sposób odpokutować swoją winę i uchronić się przed zemstą ze strony rodziny ofiary.

pałac
Minkowskie

15 minut

W 1765 r. pruski generał Fryderyk Wilhelm von Seydlitz rozpoczął budowę rokokowego pałacu, nawiązującego stylem do królewskiej rezydencji Fryderyka II Wielkiego - Sanssouci. Budowa ukończona została w roku 1784. Obecnie budynek stanowi własność prywatną, stopniowo popadając w coraz większą ruinę.

park pałacowy
Smarchowice Wielkie

15 minut

W Smarchowicach Wielkich można na chwilę zatrzymać się w parku. Dawniej znajdował się w nim pałac, który spłonął w latach 50.

Wydrukuj stronę wycieczki

To jest wycieczka użytkownika. Zgłoś naruszenie zasad.

Obiekty z trasy wycieczki

zgłoś naruszenie