Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa niebieska
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

wycieczka użytkownika Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa niebieska

9

opolskie

Propozycja trasy szlakiem zabytków Ziemi Namysłowskiej. Trasa "niebieska" biegnie przez obszar gminy Świerczów. Zaczyna się w miejscowości Siemysłów, prowadząc następnie przez Starościn, Dąbrowę, Świerczów, Miejsce i Bąkowice.

kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
Siemysłów

15 minut

W 1824 r. na miejscu wybudowanego w XVII w. drewnianego kościoła powstał nowy, murowany. W latach 1862-63 dobudowano do niego murowaną wieżę i kruchtę, a w 1936 r. prezbiterium i wschodnią nawę. Wyposażenie kościoła zasadniczo XVII i XIX-wieczne.

Zespół pałacowy
Starościn

15 minut

W latach 1604-1945 mieściła się tu rezydencja rodziny Saurma von Jeltsch. W roku 1944 w pałacu ukryto zbiory bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie pałac znajduje się w remoncie.

kościół filialny pw. św. Jadwigi
Dąbrowa

15 minut

Wybudowany ok. 1600 r. przez Kacpra Kotulińskiego, właściciela okolicznych dóbr ziemskich. Architektonicznie nawiązuje m. in. do gotyku i renesansu.

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Świerczów

15 minut

Katolicki kościół w Świerczowie został wybudowany w latach 1923-24 dzięki inicjatywie trzech pochodzących z tej miejscowości misjonarzy – Franza Xaviera Biallasa, Josepha Wallek oraz ks. Juliusa Losse. Z dawnej dzwonnicy wiejskiej pochodzi dzwon, odlany w 1784 r. przez wrocławskiego ludwisarza Jana Jerzego Kriegera.

Cmentarz żydowski
Miejsce

15 minut

Pomiędzy Świerczowem i Miejscem, na skraju lasu, znajduje się zabytkowy kirkut. Najstarszy zachowany nagrobek (macewa) pochodzi z roku 1772. Oprócz niego zobaczyć można jeszcze przeszło 250 innych, spośród wykonanych w latach 1771-1932.

kościół filialny pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Miejsce

15 minut

Powstał w podobnym czasie co świątynia w Świerczowie (w roku 1925). Wcześniejsze, drewniane kościółki wybudowano tu w latach 1565 i 1721. Z tego pierwszego pochodzą barokowe ołtarze – główny z roku 1700 oraz boczny z roku 1680. Około 1430 r. powstała przechowywana w kościele Pieta.

dwór obronny z fosą
Miejsce

15 minut

Protoplastą zameczku był dwór obronny, od XIII wieku strzegący granicy Dolnego i Górnego Śląska przebiegającej na rzece Stobrawie. Od 1719 r. właścicielami okolic byli książęta z niemieckiego rodu Wirtembergów, którzy pozostali tu do 1945 r. Ich dziełem była przebudowa twierdzy na rezydencję myśliwską. Obecnie właścicielem zameczku jest Grzegorz Kłys, biolog pracujący na Uniwersytecie Opolskim.

dwór
Bąkowice

15 minut

Na przełomie XVIII i XIX w. w Bąkowicach wybudowano barokowo-klasycystyczny pałac. Po licznych przebudowach można go podziwiać również dziś, razem z interesującym otoczeniem – obszernym stawem, częściowo zachowanym parkiem przypałacowym oraz zabudowaniami folwarcznymi. Ostatni remont pałacu jest dziełem polonijnego biznesmena, pana Buchty.

kościół parafialny pw. św. Anny
Bąkowice

15 minut

Położone na kresach Ziemi Namysłowskiej Bąkowice są wsią na tyle dużą, że już w 1378 r. uczyniono z niej siedzibę parafii. W latach 1837-39 powstał obecny, jednonawowy kościół, do którego w 1869 r. dobudowano wieżę. Spośród zachowanego wyposażenia wcześniejszych obiektów warto wymienić gotycką Pietę, wykonaną w I połowie XIV wieku.

Wydrukuj stronę wycieczki

To jest wycieczka użytkownika. Zgłoś naruszenie zasad.

Obiekty z trasy wycieczki

zgłoś naruszenie