Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa fioletowa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

wycieczka użytkownika Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej

Rowerem przez Ziemię Namysłowską - trasa fioletowa

9

opolskie

Propozycja trasy szlakiem zabytków Ziemi Namysłowskiej. Trasa "fioletowa" zaczyna się we wsi Łączany, a dalej prowadzi przez Ziemiełowice, Jastrzębie i Biestrzykowice do Świerczowa.

pałac
Łączany

15 minut

Pałac w Łączanach to smutny przykład tego, jak w ciągu kilku lat doprowadzić dobrze zachowany zabytek do ruiny. Jeszcze niedawno mieszkali tu ludzie, obecnie budowla jest w stanie ruiny. Rezydencję w stylu Tudorów wybudowano w Łączanach w latach 1853-1854, po pożarze wcześniejszej rezydencji rodu Prittwitz und Gaffron.

prezbiterium, ob. kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny
Ziemiełowice

15 minut

Gotycka świątynia wzmiankowana była już w roku 1353. Po pożarze z połowy XVIII w. przez dwa stulecia znajdowała się w ruinie. Odbudowa kościoła nastąpiła dopiero w latach 1958-1960. Do ceglanego prezbiterium przylegała kiedyś drewniana nawa, której skraj znajdował się na terenie parku przypałacowego.

pałac
Ziemiełowice

15 minut

W 1895 r. Rudolf von Menthner wybudował w Ziemiełowicach pałac w stylu eklektycznym, łączącym różne style architektoniczne. Po 1945 r. obiekt zaczął popadać w ruinę, ocalał dzięki staraniom właścicieli - rodziny Praskich z Opola i cieszy oko zwiedzających.

kościół filialny pw. św. Wawrzyńca
Jastrzębie

15 minut

Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1826. Przylegająca do niego od południa wieża pochodzi z roku 1904 – informuje o tym inskrypcja nad wejściem do kościoła.

kuźnia, ob. sklep
Jastrzębie

15 minut

Wybudowana w roku 1810, wyróżnia się toskańskimi kolumnami elewacji frontowej. Ostatnio w jej wnętrzu funkcjonował sklep odzieżowy.

budynek administracyjny tzw. Willa
Jastrzębie

15 minut

Częściowo zachowane są zabudowania XVIII-wiecznego założenia pałacowego. Zobaczyć można m. in. willę (tzw. Nowy Pałac), oranżerię, rządcówkę, pocztę oraz gorzelnię. Część folwarku stanowiła także dawna kuźnia.

kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Biestrzykowice

15 minut

Zabytkowy kościół w Biestrzykowicach został wiernie odbudowany po tragicznym pożarze, który miał miejsce w 1991 r. Na elewacji kościoła znajduje się płyta nagrobna Ewy von Poser, zmarłej w 1612 r.

dwór
Biestrzykowice

15 minut

Obecnie budynek jest w trakcie remontu. XVIII-wieczny pałac był rezydencją rodu von Garnier – krewniaków producentów słynnych kosmetyków. Hugo von Garnier był właścicielem namysłowskiego zamku, a jego wnuk przez lata posłem do niemieckiego Reichstagu.

kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Świerczów

15 minut

Katolicki kościół w Świerczowie został wybudowany w latach 1923-24 dzięki inicjatywie trzech pochodzących z tej miejscowości misjonarzy – Franza Xaviera Biallasa, Josepha Wallek oraz ks. Juliusa Losse. Z dawnej dzwonnicy wiejskiej pochodzi dzwon, odlany w 1784 r. przez wrocławskiego ludwisarza Jana Jerzego Kriegera.

Wydrukuj stronę wycieczki

To jest wycieczka użytkownika. Zgłoś naruszenie zasad.

Obiekty z trasy wycieczki

zgłoś naruszenie