Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Kim jesteśmy?

Nowoczesna instytucja kultury, która prowadzi ogólnopolską bazę rejestru zabytków, upowszechnia standardy, wydaje ekspertyzy i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach oraz kształtuje świadomość społeczną w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

III Gala Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

22 października br., podczas uroczystej Gali, wręczone zostały decyzje wpisujące na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 15 zjawisk. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

przyjęcie rekomendacji warszawskiej

przyjęcie rekomendacji warszawskiej

Zwieńczeniem obrad międzynarodowej konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbywała się w Warszawie, było przyjęcie 8 maja 2018 r. Rekomendacji Warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kultury. Dokument dostępny jest już w wersji drukowanej.

Europejskie dni dziedzictwa

Europejskie dni dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest ogólnopolskim koordynatorem największego święta zabytków - Europejskich Dni Dziedzictwa. We wrześniu 2018 roku odbyła się 26. edycja pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18-19.04.2018 r. w Zamościu odbył się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, w ramach którego przygotowaliśmy kilka wydarzeń poświęconych popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego: premierę filmu „Krajobraz mojego miasta” oraz galę, na której poznamy laureatów konkursu „Zabytek Zadbany”.

Samorzad.nid.pl

Samorzad.nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal samorzad.nid.pl. Głównym celem portalu jest dostarczenie przedstawicielom władz samorządowych wiedzy na temat dziedzictwa, sposobów jego ochrony oraz możliwości wykorzystania dla dobra mieszkańców i samej gminy, a także właściwego zarządzania przestrzenią publiczną.

Konkurs GKZ Zabytek Zadbany edycja 2018

Konkurs GKZ Zabytek Zadbany edycja 2018

Znamy już nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany". Laureatów poznaliśmy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbyła się 18 kwietnia 2018 r. w Zamościu.

Krajobraz Mojego Miasta

Krajobraz Mojego Miasta

Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił stronę internetową www.krajobrazmojegomiasta.pl. Witryna stanowi dopełnienie kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej.

RAPORT

RAPORT

W grudniu 2017 r. ukazała się publikacja NID i MKiDN „Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce (księgi A i C)”. Badaniem objęto około 65 000 zabytków nieruchomych, 8 000 zabytków archeologicznych oraz 1000 wpisów obszarowych.

Park Mużakowski

Park Mużakowski

Park Mużakowski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii to połączenie przyrody i sztuki ogrodniczej oraz precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe.

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film „Piękne, polskie, drewniane”

Film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To materiał szkoleniowy m. in. dla samorządów, w którym eksperci pokazują jak dbać o obiekty świeckiej architektury drewnianej i ocalać ich potencjał turystyczny i użytkowy.

Pomniki Historii w TVP Kultura

Pomniki Historii w TVP Kultura

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura realizuje filmy o dziedzictwie w cyklu „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”. Wszystkie odcinki można obejrzeć na kanale NID w serwisie www.youtube.com