Strona główna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

„Nieraz oglądałem ojczyznę z samolotów, ale teraz było to zupełnie coś innego. Jednym spojrzeniem obejmowałem cały kraj. Polska wyglądała stąd mała, ale jednocześnie piękna.”

Mirosław Hermaszewski

photo

Dom

Sucha Beskidzka

Działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa

photo

Gotycki ratusz

Pasłęk

photo

Kapliczka

Biała

photo

Kościół dominikanek pw. Św. Ducha, ob. Muzeum

Racibórz

photo

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy składający się z grodziska i podgrodzia

Zajączki

Zabytki w twojej okolicy

photo

Kaplica cmentarna, ob. kościół filialny pw. Św. Anny

Zalesie

photo

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny

Radziki Duże

ŚLADAMI MAZOWIECKICH OLENDRÓW

wycieczka użytkownika

ŚLADAMI MAZOWIECKICH OLENDRÓW

3

Osadnictwo na prawie holenderskim obejmujące nie użytkowane zalewowe tereny położone wzdłuż cieków wodnych zostało stworzone i przyniesione na tereny Rzeczypospolitej w XVI w. przez kolonistów holenderskich pochodzących z Fryzji i Flandrii, których ...

photo

park

Teresin-Gaj

wycieczki

photo

maszynownia

Wałbrzych

photo

Zamek i stare miasto

Bodzentyn

Zabytki 3D modele

photo

Zespół pałacowy

Wysocko

photo

Budynek administracyjny młyna

Kluczbork

photo

Cmentarz Jeżycki

Poznań

Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

kolekcja

Dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

13

Kolekcja prezentuje region wielowiekowej działalności kulturowej i technicznej człowieka grupujący teraz pozostałości XIX-wiecznych założeń i obiektów przemysłowych – powstałych w dobie rodzącego się nowożytnego przemysłu na ziemiach polskich.. ...

photo

Kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Szczepana

Toruń

photo

kościół Ukrzyżowania

Bugaj

photo

Kamienica Kromerowska

Kraków

Zabytki 3D chmury punktów

photo

Fort artyleryjski międzypolowy GHW VII½ Tarnawce

Ostrów

photo

Kurhan

Typin

photo

kamienica mieszczańska

Zamość

photo

Chałupa z budynkiem bramnym

Gosław

photo

kościół parafialny pw. św. Anny

Kiczki Drugie

photo

Układ urbanistyczny centrum wsi

Jaworze

photo

Grodzisko stożkowate

Puszyna

photo

Zespół kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa

Uherce Mineralne