Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
  • sortuj

paleolit

mezolit

neolit

brąz

żelazo

600 n.e.

1000

1500

1700

1900

paleolit - 1960

photo

Ratusz

Skoczów

photo

Dzwonnica przy kościele par. pw. Przemienienia Pańskiego

Wąsosz

photo

Kaplica cmentarna pw. św. Rocha

Zabłudów

photo

Zespół budynków poczty

Łomża

photo

Zespół cmentarzy – rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski, prawosławny

Łomża

photo

Kościół par. pw. św. Rocha

Miłkowice-Maćki

photo

Dzwonnica przy kościele par. pw. Narodzenia NMP

Ostrożany

photo

Prawosławna cerkiew par. pw. Opieki Matki Bożej

Puchły

photo

Dom talmudyczny

Sejny

photo

Lamus plebański

Knyszyn

photo

Zespół dworski

Krasnogruda

photo

Dom Trębickiego, ob. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Białystok

photo

Szkoła, ob. siedziba VI LO im. Zygmunta Augusta

Białystok

photo

Unicka cerkiew par. pw. Wniebowzięcia NMP, ob. prawosławna cerkiew par. pw. Zaśnięcia NMP

Boćki

photo

Dzwonnica przy prawosławnej cerkwi par. pw. Zaśnięcia NMP

Boćki

photo

Zespół pałacowo-parkowy Paców

Dowspuda

photo

Zespół zabudowań i wyrobisk chodnikowych dawnej kopalni - Guido

Zabrze

photo

Zespół zabudowy kopalni Ludwik

Zabrze

photo

Zespół leśniczówki

Złatna

photo

Zespół pałacowo-parkowy, ob. funkcja muzealna, administracyjna, edukacyjna

Złoty Potok

photo

Zespół pałacowy

Zarzecze

photo

Zespół pałacowy

Bejsce

photo

Zespół folwarczny

Przelewice

photo

Zespół rezydencjonalny

Krzelów

photo

Zespół dworski

Skórnice

photo

Zespół willi Ciechanowskich, ob. Dom Opieki Społecznej

Będzin

photo

Zespół pałacowy

Rokosowo

photo

Zespół cerkwi greckokatolickiej pw. św. Mikołaja, ob. kościół rzymsko-katolicki

Smolnik

photo

Cerkiew greckokatolicka parafialna pw. św. Onufrego, ob. kościół rzym.-kat.

Wisłok Wielki

photo

Cerkiew gr.-kat. par. pw. Św. Michała Archanioła

Zagórz

photo

Cmentarz główny

Przemyśl

photo

Cerkiew par. greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika, ob. kościół par. rzym.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Czarna Górna

photo

Zespół budynków Dyrekcji Lasów Ordynacji Łańcuckiej

Dąbrówki

photo

Zespół dworski

Jasionka

photo

Dom ze stajnią

Jaśliska

photo

Dom

Kołaczyce

photo

Muzeum - skansen, d. kopalnia ropy naftowej

Bóbrka

photo

Zespół cerkwi greckokatolickiej pw. NMP, ob. cerkiew prawosławna

Komańcza

photo

Dom (chałupa)

Korczyna

photo

Cmentarz greckokatolicki, ob. cmentarz komunalny

Nowe Brusno