Obiekty
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
filtry
  • źródło
  • sortuj

paleolit

mezolit

neolit

brąz

żelazo

600 n.e.

1000

1500

1700

1900

paleolit - 1960

photo

Zespół kościoła par. pw. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja Biskupa

Chełmce

photo

Kościół par. pw. św. Wojciecha i św. Mikołaja

Końskie

photo

Zespół kościoła par. pw. Wniebowzięcia NMP

Małogoszcz

photo

Zespół rezydencjonalny

Modliszewice

photo

Zespół dworski

Nikisiałka Mała

photo

Podziemna kaplica zwana Betlejemską

Ossolin

photo

Grodzisko

Pełczyska

photo

Zespół klasztorny Bernardynów, ob. zespół klasztorny Karmelitów Bosych

Piotrkowice

photo

Zespół kościoła par. pw. św. Idziego

Podole

photo

Kamienica mieszczańska, tzw. Konwikt Boboli

Sandomierz

photo

Kamienica mieszczańska, tzw. Kamienica Oleśnickich

Sandomierz

photo

Kamienica mieszczańska, tzw. Kamienica Węgra Lazarczyka

Sandomierz

photo

Zespół kościoła par. pw. św. Stanisława

Starochęciny

photo

Kościół par. pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja

Strzegom

photo

Kościół par. pw. Wniebowzięcia NMP

Szaniec

photo

dzwonnica I

Starochęciny

photo

figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Ossolin

photo

klasztor

Święty Krzyż

photo

kościół parafialny pw. św. Michała

Chruślin

photo

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Dębno

photo

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych

Blizne

photo

zespół klasztorny Kamedułów

Rytwiany

photo

kościół parafialny pw. św.św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja

Kazimierz Dolny

photo

kościół parafialny pw. Świętej Trójcy

Raków

photo

kamienica z oficynami tzw. Reynebergerowska

Zamość

photo

kamienica

Zamość

photo

kościół oo. Kamedułów, ob. rektoralny pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

Rytwiany

photo

dawna synagoga, ob. ruina

Nowy Korczyn

photo

kamienica

Zamość

photo

kamienica z oficyną boczną

Zamość

photo

Kościół par. pw. św. Katarzyny

Odrowąż

photo

dzwonnica w zespole klasztornym Paulinów, ob. w zespole kościoła par. pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Pińczów

photo

dzwonnica

Kossów

photo

klasztor pauliński, ob. Muzeum Regionalne

Pińczów

photo

kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Niekrasów

photo

Kaplica pw. św. Barbary i Rocha, ob. kościół pw. św. Rocha.

Mroczków

photo

Kalwaria - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego

Kalwaria Zebrzydowska

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kamieniczka, tzw. kram śledziowy

Legnica

photo

Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy

Kalwaria Zebrzydowska