Spichlerz, Zimnice Małe
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

photo

Sylwetka spichlerza zbudowanego na wzniesieniu w Zimnicach Małych, przebudowanego z dawnego zamku Prószkowskich, jest dominującym elementem w krajobrazie miejscowości.

Historia

Zimnice Małe są miejscowością, która od XIII w. związana była z rodziną Prószkowskich. W XVII wieku ich dobra obejmowały, poza Zimnicami Małymi, miasto Prószków, Ligotę Prószkowską, Złotniki, Zimnice Wielkie, Chrząszczyce, Źlinice, Komprachcice, Przysiecz, Kąty i Starą Kuźnię. W 1696 r. książę Karol Maksymilian von Dietrichstein otrzymał ten majątek w spadku. W 1783 dobra kupił król pruski Fryderyk II Hohenzollern i przez następnych sto lat należały do prószkowskiej domeny królewskiej. O budowie zamku w Zimnicach Małych wiadomo niewiele. Prawdopodobnie zbudowany został w XVI w. przez Prószkowskich. Na początku XIX w. obiekt zaadaptowano na spichlerz. Obecnie jest nieużytkowany.

Opis

Budynek spichlerza znajduje się w centralnej części miejscowości, u zbiegu ulic Wiejskiej i Zielonej, na wzniesieniu stromo opadającym w kierunku wschodnim. Od zachodu znajduje się otwarty dziedziniec z podjazdem. Spichlerz od pn., zach. i pd. jest otoczony ogrodzeniem.

Zamek zbudowany został na planie prostokąta z dłuższą elewacją na osi północ-południe. Podczas XIX-wiecznej przebudowy zostało dobudowane poprzeczne skrzydło zachodnie. Obecnie budowla założona jest na planie odwróconej litery L, ze zryzalitowaną partią połączenia skrzydeł i czworoboczną dobudówką od północy.

Spichlerz wzniesiony został z cegły z użyciem kamienia. Jest czterokondygnacyjny z niewielką piwnicą w narożniku południowo-wschodnim. Nakryto go wysokim dachem czterospadowym. Jego elewacje są gładko otynkowane bez dekoracji architektonicznej, zrytmizowane gęstym układem niewielkich otworów okiennych w formie leżącego i stojącego prostokąta.

Wnętrza są przekształcone w układzie jedno i dwutraktowym. Jeszcze kilka lat temu mieściły się w nim biura gospodarstwa rolniczego.

Dostęp do obiektu ograniczony. Własność prywatna.

Oprac. Aleksandra Ziółkowska, OT NID w Opolu, 06-12-2015 r.

Bibliografia

  • Molak E., Racławicki I.,Zapomniane zabytki. Dwory i pałace wiejskie południowej Polski. Śląsk Opolski, t. 2, Opole 2011, s. 303-307.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: budynek gospodarczy
  • Chronologia: pocz. XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Ogrodowa 2, Zimnice Małe
  • Lokalizacja: woj. opolskie, pow. opolski, gmina Prószków - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy