ruina pałacu, Zimna Brzeźnica
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 1

ruina pałacu Zimna Brzeźnica