Cerkiew unicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ob. kościół par. pod tym samym wezwaniem, Żeszczynka
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 8

Cerkiew unicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ob. kościół par. pod tym samym wezwaniem Żeszczynka