Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Wieś Nowe Wymyśle (do 1945 r. Wymyśle Niemieckie, do 1 poł. XIX w. Olędry Czermińskie) założona pomiędzy 1762 a 1781 r. przez osadników niemieckich, zasiedlona przez Mennonitów przed końcem 1 poł. XIX w. Pierwsza drewniana kaplica na terenie osady zbudowana w 1813 r., zniszczona przez pożar w 1845 r. Obecnie istniejący murowany budynek dawnego zboru mennonickiego zbudowany na miejscu pierwotnej kaplicy w 1864 r. na działce oraz z materiału ofiarowanego przez Michaela Lotera. Budynek poważnie ucierpiał podczas I Wojny Światowej (zniszczony był m.in. dach obiektu), został odremontowany w 1924 r. dzięki pomocy Mennonitów z USA. W okresie powojennym dawny dom modlitwy użytkowany był jako biblioteka, w późniejszym okresie mieścił magazyn ziół firmy Herbapol. Od końca lat 90. XX w. jest nieużytkowany, dewastowany i stopniowo popada w ruinę. Zbór usytuowany w centralnej części wsi ulokowanej na naturalnym wzniesieniu starorzecza Wisły, po północnej stronie drogi biegnącej przez osadę. Wykonany z cegły spojonej zaprawą cementowo-wapienną, na podmurówce z polnych kamieni. Więźba dachowa sosnowa, krowiowo-stolcowa, zamocowana w belkach stropowych leżących na ścianie kolankowej. Budynek na planie prostokąta, jednokondygnacyjny, przykryty dachem trzyspadowym pokrytym blachą, dwudzielny - od strony zachodniej chór, pod którym znajdują się trzy małe pomieszczenia: centralnie umieszczona sień, po stronie południowej schody prowadzące na chór, po stronie północnej biblioteka. Nad nimi na wysokości chóru pierwotnie znajdowała się balustrada wykonana z ośmiu profilowanych tralek z polami wypełnionymi płycinami. Od strony wschodniej pomieszczenie główne zboru, w którego ścianach znajduje się osiem okien zamkniętych odcinkowo. Ściana zachodnia przedzielona czterema pilastrami i zwieńczona profilowanym gzymsem (w jej środkowej części znajdował się pierwotnie odcinkowo zamknięty otwór drzwiowy - obecnie zamurowany). W szczycie dachu okno zamknięte łukiem ostrym, obwiedzione opaską, nad nim umieszczony metalowy krzyż osadzony na profilowanej podstawie. Elewacje ozdobne boniowane, okna ujęte w gzymsy, ściany ujęte w gzyms cokołowy i wieńczący. W elewacji południowej dwa otwory drzwiowe, z których jeden, stanowiący bezpośrednie wejście do sali modlitw, przebity został po II wojnie światowej. Budynek zachowany w złym stanie.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: architektura sakralna
  • Chronologia: XIX w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Nowe Wymyśle
  • Lokalizacja: woj. mazowieckie, pow. płocki, gmina Gąbin - obszar wiejski
  • Właściciel praw autorskich do opisu: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

Mapa Google

Geoportal

Zobacz także w najbliższej okolicy