Poznaj lokalne zabytki


Wyraź zgodę na lokalizację i oglądaj zabytki w najbliższej okolicy

Zmień ustawienia przeglądarki aby zezwolić na pobranie lokalizacji
Strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej.

Park krajobrazowy Dolina Miłości - Zabytek.pl

Adres
Zatoń Dolna

Lokalizacja
woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Chojna-obszar wiejski

Park krajobrazowy będący jedynym w skali regionu transgranicznym obszarem rekreacji i wypoczynku.

Historia

Powstanie parku w 1850 r. zainicjowała Anna von Humbert, żona właściciela zespołu pałacowo-parkowego w Krajniku Dolnym. Park obejmował pocz. południową część wzgórz obok miejscowości Zatoń Dolna, później jego obszar był powiększany w kierunku północnym, do okolic wsi Krajnik Dolny. Nazwa „Dolina Miłości” upowszechniła się jeszcze w XIX stuleciu i jest ogólnie znana. Park był kształtowany i powiększany od poł. XIX do lat 30. XX wieku. W tym czasie należał do rodziny von Humbertów. Po 1945 r. przez lata park pozostawał zapomniany. W 1992 r. został wpisany do rejestru zabytków. Rewaloryzacja przeprowadzona w latach 2010-2012 przywróciła założeniu parkowemu dawne piękno.

Opis

Park krajobrazowo-naturalistyczny „Dolina Miłości” na wysokim brzegu doliny rzeki Odry, wyróżniającym się stromo uformowaną skarpą poprzecinaną głębokimi jarami. Powstał z wykorzystaniem naturalnego lasu, ob. ma pow. ok. 80 ha. Obszar gęsto zadrzewiony, głównie bukami, jesionami, klonami, kasztanowcami, rzadziej dębami, lipami i gatunkami iglastymi. W obrębie parku wytyczono trzy piesze szlaki edukacyjne oznakowane tablicami. Celom turystycznym służą zlokalizowane w dogodnych miejscach punkty widokowe i liczne obiekty małej architektury: altany, wiaty, drewniane parasole, ławki oraz trzy parkingi.

Zabytek dostępny.

Oprac. Anna Walkiewicz, OT NID w Szczecinie, 26.06.2014 r.

Rodzaj: park

Styl architektoniczny: krajobrazowy

Forma ochrony: Rejestr zabytków

Inspire id: PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_ZZ.29949