Park krajobrazowy Dolina Miłości, Zatoń Dolna
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

Park krajobrazowy Dolina Miłości

Zatoń Dolna

photo

Park krajobrazowy będący jedynym w skali regionu transgranicznym obszarem rekreacji i wypoczynku.

Historia

Powstanie parku w 1850 r. zainicjowała Anna von Humbert, żona właściciela zespołu pałacowo-parkowego w Krajniku Dolnym. Park obejmował pocz. południową część wzgórz obok miejscowości Zatoń Dolna, później jego obszar był powiększany w kierunku północnym, do okolic wsi Krajnik Dolny. Nazwa „Dolina Miłości” upowszechniła się jeszcze w XIX stuleciu i jest ogólnie znana. Park był kształtowany i powiększany od poł. XIX do lat 30. XX wieku. W tym czasie należał do rodziny von Humbertów. Po 1945 r. przez lata park pozostawał zapomniany. W 1992 r. został wpisany do rejestru zabytków. Rewaloryzacja przeprowadzona w latach 2010-2012 przywróciła założeniu parkowemu dawne piękno.

Opis

Park krajobrazowo-naturalistyczny „Dolina Miłości” na wysokim brzegu doliny rzeki Odry, wyróżniającym się stromo uformowaną skarpą poprzecinaną głębokimi jarami. Powstał z wykorzystaniem naturalnego lasu, ob. ma pow. ok. 80 ha. Obszar gęsto zadrzewiony, głównie bukami, jesionami, klonami, kasztanowcami, rzadziej dębami, lipami i gatunkami iglastymi. W obrębie parku wytyczono trzy piesze szlaki edukacyjne oznakowane tablicami. Celom turystycznym służą zlokalizowane w dogodnych miejscach punkty widokowe i liczne obiekty małej architektury: altany, wiaty, drewniane parasole, ławki oraz trzy parkingi.

Zabytek dostępny.

Oprac. Anna Walkiewicz, OT NID w Szczecinie, 26.06.2014 r.

Bibliografia

  • Hass-Nogal M., Kalita-Skwirzyńska K., Spacerem po Dolinie Miłości, Szczecin 2006.
  • Opęchowski M., Stanecka E., Zabytkowe ogrody i parki, [w:] Kaczanowska M. (red.), Przyroda Pomorza Zachodniego, Szczecin 2002, s. 252-253.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: park
  • Chronologia: 1850 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Zatoń Dolna
  • Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gmina Chojna - obszar wiejski
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy