Kamienica mieszczańska Pod Madonną,Sołtanowska, ob. siedziba Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. B. Morando, Zamość
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
1 / 5

Kamienica mieszczańska Pod Madonną,Sołtanowska, ob. siedziba Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. B. Morando Zamość