Zamek, Opoczno
Narodowy Instytut Dziedzictwa en
photo

Zamek w Opocznie był jedną z siedzib królewskich, wzniesionych na zlecenie Kazimierza Wielkiego.

Historia

Powstanie zamku datuje się na lata 1360-1365, kiedy to na zlecenie Kazimierza Wielkiego ufortyfikowano nowo założone miasto, a w południowym narożniku wzniesiono budynek, pełniący rolę siedziby władz państwa, rezydowali w nim starostowie. Brak jest informacji, jak dokładnie wyglądał, wiadomo, że usytuowany był na planie zbliżonym do prostokąta. Posiadał w zachodnim narożniku wieżę, zaś główne wejście znajdowało się zapewne w partii północno- wschodniej. Zamek w swej pierwotnej formie nie przetrwał długo - najpierw spłonął w pożarze miasta w XV w., został odbudowany w pocz. XVII stulecia, ale już w 1655 r. zniszczyli go Szwedzi i do XIX w. pozostawał w ruinie. Obecna forma obiektu pochodzi z 1874 r., kiedy to nastąpiła odbudowa na starych fundamentach, a w 1927 r. dodano detal (attyka, portal) nawiązujący do renesansowego. W zamku mieściły się róże instytucje państwowe, a od 1976 działa Muzeum Regionalne.

Opis

Zamek znajduje się w centrum Opoczna, na południe od Starego Rynku. Jest to bryła dwuskrzydłowa, zbliżona rzutem do odwróconej litery L, wzniesiona z kamienia wapiennego na wysokość dwóch kondygnacji, zwieńczony attyką o formie nawiązującej do renesansu. Wnętrza w większości wyznaczone wtórnie, wydzielone ścianami ceglanymi. Wyjątkiem są trzy pomieszczenia parteru, których znacznie bardziej masywne ściany są być może reliktem murów miejskich i dawnej budowli zamkowej. Pomieszczenia te posiadają sklepienia krzyżowe z lunetami. Więźba dachowa drewniana, dachy wielospadowe. Wszystkie elewacje zostały otynkowane. Główne wejście do budynku (od północnego zachodu) zaakcentowano ozdobnym boniowanym portalem, nad którym umieszczono herb Odrowąż. Od południowego zachodu w partii parteru znajduje się podcieniowe przejście a w elewacji wschodniej murowana weranda.

Wstęp do muzeum możliwy jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15, oraz w soboty 10-16.

Oprac. Anna Michalska, NID OT w Łodzi, 06.10.2014 r.

Bibliografia

  • Meducka M., Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta, Kielce 2003.
  • Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2007.
  • Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: zamek
  • Chronologia: XIV w.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Plac Zamkowy 1, Opoczno
  • Lokalizacja: woj. łódzkie, pow. opoczyński, gmina Opoczno - miasto
  • Właściciel praw autorskich do opisu: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy