pałac ks. Anny Charlotty Doroty von Medem, ob. budynek Urzędu Miejskiego, Żagań
Narodowy Instytut Dziedzictwa en

Zdjęcie panoramiczne tej lokalizacji jest niedostępne.

pałac ks. Anny Charlotty Doroty von Medem, ob. budynek Urzędu Miejskiego

Żagań

photo

Miejski pałac z 1793 r., tzw. Dom Wdowi, jest cennym przykładem architektury klasycystycznej.

Historia

Pałac wzniesiono w 1793 r. na polecenie księcia Piotra Birona dla jego żony, księżnej Anny Doroty z domu Medem. Autorem projektu budynku był Christian V. Schultze, wnętrza projektował Luigii Remondini. Po śmierci księżnej w 1821 r. w pałacu działał urząd książęcych dóbr ziemskich. Podczas II wojny światowej budynek uległ częściowemu uszkodzeniu. W 1959 r. wykonano remont kapitalny, w 1997 r. remont wnętrz, a w 2014 r. przeprowadzono remont elewacji, dachu i wymianę stolarki. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miejskiego w Żaganiu.

Opis

Pałac położony w pn.-wsch. narożniku placu Słowiańskiego. Budowla późnobarokowa z elementami klasycystycznymi, murowana z cegły, założona na rzucie podkowy, z tylnymi skrzydłami, dwukondygnacyjna, z piano nobile, nakryta dachem mansardowym. Na osi fasady trzykondygnacyjny ryzalit z balkonowym portalem w pierwszej kondygnacji, wyżej cztery pilastry w wielkim porządku podtrzymujące trójkątny tympanon. Elewacje bogato dekorowane płaskorzeźbionymi płycinami, naczółkami nadokiennymi, meandrowym fryzem, gzymsem i boniowaniem. We wnętrzu, na parterze, zachowane sklepienia krzyżowe i kolebkowe z lunetami.

Dostęp do zabytku ograniczony.

Oprac. Anna Jackiewicz, OT NID w Zielonej Górze, 04.12.2017 r.

Bibliografia

  • Garbacz K., Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego, t. 2, Zielona Góra 2012, s. 110;
  • Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010, s. 446;
  • Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, Warszawa 2006, s. 1003.

Informacje ogólne

  • Rodzaj: pałac
  • Chronologia: 1793 r.
  • Forma ochrony: rejestr zabytków
  • Adres: Pl. Słowiański 17, Żagań
  • Lokalizacja: woj. lubuskie, pow. żagański, gmina Żagań (gm. miejska)
  • Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Licencja:

zgłoś problem do konserwatora zabytków

Geoportal

Mapa Google

Zobacz także w najbliższej okolicy